Sektorkolejowy » Toruń: Kolejne torowiska do modernizacji

Toruń: Kolejne torowiska do modernizacji

pzez Damian

Coraz bliżej kompleksowej modernizacji kolejnego odcinka torowiska tramwajowego w ciągu ul. Kościuszki – od wjazdu na teren kościoła do ul. Olbrachta. To element dużego pakietu zadań modernizacji torowisk, który jest w Toruniu realizowany od kilku lat i będzie kontynuowany w następnych latach.

Fragment torowiska wzdłuż ul. Kościuszki został już zmodernizowany w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Prace obejmowały odcinek w ciągu ul. Warneńczyka, Kościuszki i Gogi od ronda Chrapka za przejazd torowo-drogowy na ulicy Podgórnej i Kościuszki. Zakończyły się w ubiegłym roku. Ich wykonawcą była wyłoniona w przetargu firma Balzola, a koszt wyniósł ponad 25 mln zł brutto.

Wówczas zmodernizowano ok. 1,2 tys. metrów toru pojedynczego torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym. W większości, bo na odcinku ponad 735 metrów toru pojedynczego, torowisko zostało wykonane w technologii zielonej. Porasta je rozchodnik – roślina ciepłolubna i odporna na suszę, co ma niebagatelne znaczenie w obecnych warunkach klimatycznych.

Do zasilania smarownic wykorzystano panele fotowoltaiczne. Zamontowano je na sześciu słupach trakcyjnych. Takie rozwiązania stosowano w Toruniu już wcześniej, przy przebudowie układu torowo-drogowego w rejonie pl. Rapackiego, modernizacji torowiska w ciągu Szosy Lubickiej czy ul. Bydgoskiej.

Prace objęły nie tylko samo torowisko. Kompleksowy remont przeszły także perony tramwajowe, chodniki, jezdnie, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i miejsca postojowe, a skrzyżowanie przy nowym sądzie zostało przebudowane na dwupasmowe rondo turbinowe.

Teraz modernizacja torowiska wzdłuż ul. Kościuszki będzie kontynuowana na odcinku od wjazdu na teren kościoła do ul. Olbrachta. Umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwoleń podpisano w styczniu ubiegłego roku. Wykonawcą jest wyłoniona w przetargu firma CONE AMG sp. z o.o. Projektowanie dobiega końca.

Na ul. Kościuszki zmodernizowanych zostanie ok. 1,3 tys. metrów toru pojedynczego torowiska, sieci trakcyjnej i niezbędnej infrastruktury. Poza peronami i przejazdami torowo-drogowymi torowisko będzie zielone. Powstanie także nowe odwodnienie, przebudowane zostaną perony, wiaty, oświetlenie drogowe oraz sygnalizacje świetlne na wysokości skrzyżowań ulicy Kościuszki z Wojska Polskiego i Batorego.

Ogłoszenie przetargu na prace budowlane i rozpoczęcie robót planowane jest w 2024 r. Planuje się, że zadanie zostanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Modernizacja toruńskich torowisk na tym odcinku się nie kończy. Obecnie trwa projektowanie kompleksowego remontu kolejnego odcinka – w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja od ul. Ślaskiego do pętli tramwajowej Olimpijska. Tu zmodernizowanych zostanie ok. 4,3 tys. metrów toru pojedynczego torowiska wraz z odwodnieniem i siecią trakcyjną. Przebudowana będzie także niezbędna infrastruktura. Tak jak na wszystkich modernizowanych w ostatnich latach torowiskach tam, gdzie będzie to możliwe, torowisko ma zostać zaprojektowane w technologii zielonej. Ponadto perony zostaną przebudowane i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Na pętli Olimpijska powstanie również kontenerowa podstacja trakcyjna zasilająca linię tramwajową od pl. Daszyńskiego do tej pętli włącznie oraz stanowisko do napiaszczania tramwajów. Rozpoczęcie prac także planuje się w bieżącym roku.

W dalszych planach jest modernizacja dwóch kolejnych odcinków torowisk – w ciągu ul. Lubickiej (ok. 3 tys. mtp torowiska) oraz M. Skłodowskiej-Curie (ok. 3,2 tys. mtp. torowiska). Łącznie w ramach tych czterech zadań zmodernizowanych zostanie ponad 6 km tras tramwajowych.

Kompleksowe remonty torowisk są kontynuacją realizowanego od kilku lat obszernego pakietu zadań modernizacyjnych, dzięki którym w Toruniu sukcesywnie poprawia się stan infrastruktury torowej i przyległej, a pasażerom podróżuje się komunikacją miejską wygodniej, ekologicznie i bezpiecznie.

W latach 2020 – 2023, w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, oprócz budowy nowej linii tramwajowej oraz innych zadań, m.in. zakupu nowych autobusów i tramwajów, kompleksowo wyremontowano cztery odcinki torowisk:

  • w ciągu ul. Bydgoskiej (od skrzyżowania z ul. Reja do skrzyżowania z ul. Chopina – ok. 2,5 tys. mtp zmodernizowanego torowiska w tym prawie 1,6 tys. mtp zielonego torowiska;
  • w ciągu Szosy Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego – ok. 3,4 tys. zmodernizowanego torowiska, w tym prawie 3 tys. mtp w technologii zielonego torowiska;
  • od pl. Niepodległości, przez ul. Kraszewskiego, Broniewskiego do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska – ponad 2,5 tys. zmodernizowanego torowiska, w tym 1,5 tys. mtp zielonego torowiska (w tym od ul. Sienkiewicza do Reja torowisko z rozchodnikiem w międzytorzu);
  • w ciągu ul. Warneńczyka, Kościuszki i Gogi na odcinku od pl. bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej – ponad 1,1 tys. mtp zmodernizowanego torowiska w tym ok. 720 mtp torowiska porośniętego rozchodnikiem.

Daje to prawie 9,5 tys. metrów toru pojedynczego zmodernizowanych, ekologicznych, w znacznej części zielonych torowisk tylko w ramach jednego projektu.

W 2019 i 2020 r., podczas prac przy przebudowie układu torowo-drogowego z rejonie pl. Rapackiego, zmodernizowano torowiska wzdłuż ul. Chopina, al. św. Jana Pawła II, Wałów gen. Sikorskiego, ul. Kraszewskiego i Czerwonej Drogi. Wybudowano także nowy odcinek torowiska łączącego pl. Artylerii Polskiej i pl. Niepodległości wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W al. św. Jana Pawła II powstał nowoczesny węzeł przesiadkowy integrujący transport autobusowy z tramwajowym. Przeprowadzona została również kompleksowa przebudowa układu drogowego w obrębie torowisk.

W efekcie tych działań Toruń zyskuje nowe tory i sieć trakcyjną, odnowione jezdnie i chodniki, nowe przystanki oraz rozbudowany system informacji pasażerskiej. Co istotne – większość odcinków jest modernizowana w technologii zielonej. Jest to ważny element przestrzeni miejskiej,  który wpływa na poprawę jakości środowiska naturalnego. Dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji i nawierzchni roślinnej zielone torowisko nie tylko ogranicza drgania i hałas oraz absorbuje pyły z ulicznego powietrza, ale także zatrzymuje wilgoć, co minimalizuje efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz