Sektorkolejowy » Przedstawiciele PKP S.A. w CEMM

Przedstawiciele PKP S.A. w CEMM

pzez Damian

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego gościł w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Prezesa oraz Członków Zarządu PKP S.A. Spotkania były okazją do rozmów m.in. na temat pierwszego egzaminu na maszynistę, który zostanie przeprowadzony w CEMM na początku kwietnia.

Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM) stworzone przez Urząd Transportu Kolejowego przy wsparciu funduszy europejskich, odwiedził Krzysztof Mamiński, Prezes PKP S.A. oraz Andrzej Olszewski, Członek Zarządu PKP S.A. Wcześniej w CEMM gościł również Rafał Zgorzelski Członek Zarządu PKP S.A. CEMM jest nowoczesną jednostką, która od początku 2023 r. jest gotowa do przeprowadzania państwowych egzaminów dla kandydatów na maszynistów. W CEMM prowadzony jest także rejestr maszynistów i kandydatów na to stanowisko. Oba te zadania znalazły się w kompetencjach Prezesa UTK, a budowa CEMM była najważniejszym etapem przygotowującym Prezesa UTK do ich realizacji. Innowacyjność i nowoczesność CEMM zapewnia bezstronne, wiarygodne i miarodajne egzaminy dla jednej z najważniejszych grup zawodowych na kolei pod kątem bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Prezes UTK przedstawił przedstawicielom Zarządu PKP, nowoczesny obiekt, który mieści 3 innowacyjne symulatory, komfortowe sale egzaminacyjne oraz zaplecze socjalne. Pomieszczenia, jak i same symulatory, zostały zaprojektowane i wykonane ściśle na potrzeby CEMM, dzięki czemu wnętrza i zastosowane rozwiązania odpowiadają na potrzeby zarówno egzaminatorów, jak i kandydatów. Prezes UTK wskazał m.in., że pierwsi kandydaci przystąpią do egzaminu na licencję maszynisty na początku kwietnia. W trakcie spotkania rozmawiano także o krajowym rejestrze maszynistów, który jest dostępny od 1 stycznia br. pod adresem maszynista.gov.pl. Każdy maszynista może zalogować się do systemu swoim profilem zaufanym i zobaczyć swój profil maszynisty. Wyzwaniem przy tworzeniu rejestru jest jakość dostarczanych przez przewoźników danych. Przykładowo odcinek graniczny Bohumin – Chałupki zapisano na 53 różne sposoby a samą nazwę PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w świadectwach maszynistów zapisywano na prawie 500 różnych sposobów. Wynika to z braku jednolitego słownika nazw używanych przez przedsiębiorstwa kolejowe w swoich systemach informatycznych czy też niestosowanie rekomendowanych przez UTK baz zawartych na stronie dane.utk.gov.pl.

Spotkanie było również okazją do rozmowy na temat bieżących wyzwań w obszarze transportu kolejowego, które stoją także przez spółkami wchodzącymi w skład Grupy PKP S.A.

Gruntowne zmiany systemu egzaminowania kandydatów na maszynistów obowiązują od 1 stycznia 2023 r. Kursy na licencję i świadectwo maszynisty rozpoczęte po tej dacie zakończą się państwowymi egzaminami prowadzonymi przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz