Sektorkolejowy » PKP Intercity ogłasza przetarg na prace projektowe na bocznicy kolejowej w Lublinie

PKP Intercity ogłasza przetarg na prace projektowe na bocznicy kolejowej w Lublinie

pzez Damian

PKP Intercity kontynuuje proces rozbudowy infrastruktury postojowej. W ramach ogłoszonego postępowania na prace projektowe PKP Intercity rozbuduje bocznicę kolejową w Lublinie. Znacząco zwiększy to możliwości przeprowadzania prac renowacyjnych oraz przeglądów. W efekcie inwestycji zatrudnienie wzrośnie z 250 osób do 400.

PKP Intercity stale inwestuje w rozbudowę swojego zaplecza technicznego. Po ogłoszeniu przetargów na rozbudowę bocznic kolejowych m.in. w Poznaniu i Przemyślu, przyszedł czas na następny, duży projekt infrastrukturalny w Lublinie. Planowana rozbudowa stacji postojowej niemal podwoi jej zatrudnienie i znacząco zwiększy możliwości obsługi taboru.

Po przeprowadzeniu inwestycji, planowane jest wykonywanie przeglądów od P1 do P3 wagonów oraz P1 i P2 lokomotyw, co istotnie odciąży bocznicę na warszawskim Grochowie. Nowa bocznica zostanie także przystosowana do obsługi nowoczesnych pojazdów takich jak składy typu push-pull.

Za miliardowymi inwestycjami w tabor muszą iść inwestycje w zaplecza techniczne. Dzięki kolejnym, nowoczesnym stacjom postojowym możliwe staje się utrzymanie naszych pojazdów w najwyższym standardzie. Nowe bocznice to również kolejne miejsca pracy dla mieszkańców Lublina i okolic. Niezwykle się cieszę, że możemy dołożyć cegiełkę do rozwoju miasta – powiedział Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity.

W ramach inwestycji powstanie m.in. hala utrzymania wraz z zapleczem administracyjno –warsztatowym, posterunek rewidencki, drogi technologiczne czy sieć trakcyjna. Zrealizowanych zostanie także szereg prac modernizacyjnych, związanych z oświetleniem, punktami grzania 3kV czy instalacją wodną. Inwestycja pozytywnie wpłynie również na warunki pracy w bocznicy. Renowacji ulegną bowiem zaplecza techniczno-magazynowe, jak również socjalne.

Dzięki rozbudowie stacji postojowej znacznie poprawi się jakość oraz tempo wykonywania prac renowacyjnych i przeglądowych w PKP Intercity.

Inwestycje PKP Intercity są kołem zamachowych gospodarki polskiej oraz lokalnej. Mieszkańcy Lublina i okolic zyskują dzięki kolejnym uruchamianym połączeniom kolejowym, a teraz narodowy przewoźnik dalekobieżny zaoferuje w sumie 400 miejsc pracy w regionie, budując i modernizując swoje zaplecze techniczne. Kończy się prowincjalizacja Polski a rozpoczyna równy rozwój regionów całego kraju – podkreślił Michał Moskal, szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów.

Inwestycje infrastrukturalne w PKP Intercity

W celu zapewnienia wysokiego standardu obsługi nowoczesnego taboru, do 2030 roku spółka zainwestuje 2,6 mld zł w przyjazne środowisku stacje postojowe i zaplecza techniczne. Modernizacja infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów. Po zakończeniu inwestycji będą one podzielone na trzy kategorie, dostosowane do odpowiedniego standardu uwzględniającego potrzeby taborowe w danej lokalizacji pod kątem realizacji rozkładu jazdy. W 2030 roku PKP Intercity będzie dysponować 20 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi oraz 32 punktami do przygotowania pociągów w zakresie utrzymania czystości w obiektach udostępnionych PKP Intercity.

Źródło: PKP Intercity

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz