Sektorkolejowy » Oświadczenie POLREGIO S.A. w związku wypowiedziami Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

Oświadczenie POLREGIO S.A. w związku wypowiedziami Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

pzez Damian

POLREGIO S.A. jest największym regionalnym kolejowym przewoźnikiem w Polsce, który od ponad 21 lat świadczy usługi przewozowe dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego (najpierw pod marką Przewozy Regionalne, a od 2009 roku jako POLREGIO). W ubiegłym roku przywieźliśmy w zachodniopomorskim ponad 7 mln pasażerów, którym zapewniliśmy nie tylko dojazd do szkoły, pracy, czy na uczelnie, ale również uruchomiliśmy transport wspierający wydarzenia kulturalne (m.in. Pol’and’Rock). POLREGIO stale dba o rosnącą ofertę przewozową m.in. poprzez uruchomienie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej i dedykowanych ofert taryfowych takich jak: Szczeciński Bilet Metropolitalny wdrażanych dzięki wiedzy i doświadczeniu pracowników centrali wynikającej z koordynacji prac Zakładów z całej Polski. Jednocześnie jesteśmy partnerem, który angażuje się w lokalne inicjatywy w uzgodnieniu z województwem zachodniopomorskim. 

Kluczem dla sprawnie działających przewozów pasażerskich w każdym województwie jest efektywna współpraca oraz konstruktywne partnerstwo między Organizatorem przewozów – Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, a Operatorem – naszą spółką. Niestety od kilku lat Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego nieustannie zarzuca POLREGIO brak rzetelności, profesjonalizmu oraz wysokie koszty obsługi. Zarzuty są bezpodstawne i konsekwentnie odrzucane przez niezależne instytucje, m.in. Urząd Transportu Kolejowego, prokuraturę, czy niezależnego audytora. 

Z końcem maja br. na stronach regionalnego portalu szczecin.wyborcza.pl pojawiły się nieprawdziwe informacje dot. naszej spółki oraz niesprawiedliwie przedstawiono fakty związane z kosztami realizowanych usług. Urząd Marszałkowski zarzuca nam nieadekwatność budżetu związanego z działaniem „nierentownych kolei”, powołując się m.in. na konieczność opłacenia kosztów związanych z utrzymaniem „tysięcy osób” w centrali, podczas gdy w warszawskim biurze zatrudnionych jest obecnie 225 osób i to dzięki centralnemu podejmowaniu decyzji możliwe jest efektywne świadczenie usług w 15 województwach m.in. prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych, czy realizacja ogólnopolskich cenowych kampanii promocyjnych. W artykule powołano się na wzrost kosztów 

świadczenia usług przewozów kolejowych z 99 mln rocznie w 2020 roku do 153 mln w 2023. Nie przedstawiono jednak obiektywnych faktów, które pokazują, że w ostatnim roku koszty energii trakcyjnej wzrosły o ponad 270 proc., paliwa trakcyjne o prawie 38 proc., koszty stałe firmy o 54 proc., a do tego wszyscy przedsiębiorcy mierzyli się z rosnącą inflacją (wzrost o 47,6 proc. w latach 2020-2023). Praca eksploatacyjna natomiast w województwie wzrosła z 5,529 mln pockm w 2020 roku do 6,196 mln pockm w 2023 roku, co więcej stawka rekompensaty za pckm jest najniższa ze wszystkich umów obsługiwanych przez POLREGIO w całej Polsce. 

Spór między Województwem Zachodniopomorskim a Zachodniopomorskim Zakładem POLREGIO w Szczecinie trwa od dłuższego czasu. Przejawia się m.in. w: 

  • doniesieniach do Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) o rzekomych nieprawidłowościach w zakresie nienależytego utrzymania pojazdów kolejowych z równoczesnym wnioskiem o pozbawienie Spółki certyfikatu (ECM) jako podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kolejowych. Przeprowadzone w tym zakresie kontrole przez UTK nie potwierdziły zarzutów Samorządu w wyniku czego odmówiono wdrożenia postępowania w zakresie odebranie omawianego certyfikatu; 
  • ocenie niewłaściwej pracy zakładu sformułowane przez Samorząd Województwa w doniesieniu Wicemarszałka Województwa do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, w którym przedstawiono cztery zarzuty mające znamiona czynów zabronionych. Po przeprowadzeniu postępowania Prokuratura Okręgowa w Szczecinie umorzyła w całości śledztwo, nie dopatrując się w żadnych z przedstawionych zarzutów znamion czynów zabronionych; 
  • podważaniu rzetelności Raportu rozliczeniowego umowy PSC za rok 2022, w tym zakwestionowaniu wyliczenia zwrotu nadpłaconej rekompensaty (według wyliczeń POLREGIO to kwota w wysokości 4 548 264,49 zł). Na wniosek POLREGIO Urząd Marszałkowski powołał niezależnego audytora, a w ostatnim tygodniu uznał przedłożony przez Zachodniopomorski Zakład POLREGIO w Szczecinie Raport rozliczeniowy za prawidłowy. Potwierdzeniem czego jest pismo, które wpłynęło 28 maja br. od Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jakuba Kowalika stwierdzające, że zadanie za rok 2022 zostało zrealizowane w zakresie rzeczowym zgodnym z wymaganiami Organizatora. 

Można przypuszczać, że negatywna kampania mająca na celu podważenie zaufania do POLREGIO ma na celu „przygotowanie gruntu” dla uargumentowania planów stworzenia własnej kolejowej spółki samorządowej. Należy jednak mieć na uwadze, że organizacja regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich to ogromne i bardzo kosztowne przedsięwzięcie, i w konsekwencji będzie wymagało przynajmniej w pierwszych okresach dużo większych nakładów finansowych niż obecne koszty związane z realizacją umowy, na realizację której do 2030 r. zgodziły się dwie strony. Trudno jednak dopatrywać się tej cechy po stronie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, skoro m.in. zdecydował się przekazać przeglądy techniczne swoich pojazdów w ręce zewnętrznego wykonawcy, który nie tylko wycenił swoje usługi drożej niż dotychczasowy partner – POLREGIO, ale dodatkowo wobec którego trwa postępowanie prokuratorskie. Nasuwa się również pytanie czy prowadzone działania miały na celu doprowadzenie do odebrania Spółce możliwości prowadzenia napraw z poziomu P3 i w konsekwencji przekazanie ich podmiotowi zewnętrznemu, co naraża mieszkańców województwa na wyższe koszty utrzymania kolei. 

POLREGIO istnieje po to, aby mieszkańcy całej Polski, w tym województwa zachodniopomorskiego, mogli każdego dnia bezpiecznie i ekonomicznie przemieszczać się i tym samym realizować swoje plany. Jeżeli Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zastanawia się nad usprawnieniem i bardziej efektywną organizacją przewozów kolejowych w województwie to Zarząd Spółki jest gotowy do podjęcia rozmów, których efektem będzie organizacja przewozów jeszcze lepiej spełniających oczekiwania pasażerów i Organizatora. Nie zgadzamy się jednak z bezpodstawnym dyskredytowaniem POLREGIO S.A., jako rzetelnego i profesjonalnego regionalnego kolejowego przewoźnika pasażerskiego, a tym bardziej na bazie nie mających podstaw tez przygotowywania argumentacji pod utworzenie nowego podmiotu. Odbieramy takie postępowanie Organizatora jako działanie w złej wierze, które nie zmierza do optymalizacji procesu przewozowego, a realizacji niewypowiedzianych celów. 

Źródło: Polregio

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz