Sektorkolejowy » Łódzkie: pod torami kolejowymi w Gałkowie powstał tunel

Łódzkie: pod torami kolejowymi w Gałkowie powstał tunel

pzez Damian

Pod torami kolejowymi linii Łódź – Koluszki w Gałkowie otwarto tunel drogowy za ponad 23 mln zł. Obiekt został wykonany w ramach ogólnopolskiego projektu o wartości ok. 268 mln zł netto „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” dofinansowanego z POIiŚ.

Wiadukt kolejowy nad drogą łączącą Gałków Duży i Gałków Mały gwarantuje bezpieczeństwo w ruchu kolejowym m.in. na ważnej kolejowej linii z Łodzi do Warszawy. Tunel drogowy pod torami zapewnia lepszą komunikację samochodową. Bezkolizyjne skrzyżowanie zastąpiło przejazd kolejowo-drogowy w poziomie szyn. Kierowcy wygodnie pokonują tory oraz oszczędzają czas, który przeznaczali na oczekiwanie przed zamkniętymi rogatkami na przejazd pociągu.

– Budowa tunelu drogowego pod linią kolejową w Gałkowie to inwestycja, która wpisuje się w działania Ministerstwa Infrastruktury na rzecz poprawy bezpieczeństwa przez budowę bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych. Dzięki współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i władz samorządowych zarówno pasażerowie kolei, jak również kierowcy, rowerzyści i piesi mogą korzystać z bezpieczniejszej komunikacji na styku drogi i torów– powiedziałAndrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Zgodnie z zapowiedziami oddajemy do użytku kolejny wiadukt kolejowy. Inwestycja w Gałkowie usprawni przewozy na trasie Łódź – Koluszki i dalej w kierunku Warszawy. W całym kraju dzięki współpracy z samorządami i wykorzystaniu środków unijnych, budujemy bezkolizyjne skrzyżowania. Efektem realizacji projektów z Krajowego Programu Kolejowego jest wzrost bezpieczeństwa w przewozach kolejowych i transporcie drogowym– powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Szerokość tunelu wynosi ponad 11,5 m, długość przejazdu pod układem torowym to 28 m. W tunelu, nad którym znajduje się 5 torów poprowadzona została jednia o szerokości 7 m oraz wytyczony został ciąg pieszo-rowerowy.

Wartość inwestycji w Gałkowie to ok. 23,6 mln zł netto, w tym wkład Gminy Koluszki to ok. 8,4 mln zł netto, powiatu łódzkiego wschodniego 3,8 mln zł netto, a PLK SA ok. 11,4 mln zł netto. Zadanie dofinansowano ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: PKP PLK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz