Sektorkolejowy » Koleje Małopolskie: otwarcie nowego zaplecza technicznego

Koleje Małopolskie: otwarcie nowego zaplecza technicznego

pzez Damian

Wczoraj (16.01.2023 r.) odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Techniczno-Eksploatacyjnego w Krakowie, którego głównym zadaniem jest postój międzypociągowy pojazdów spółki „Koleje Małopolskie”. Dzięki działalności punktu możliwe będzie terminowe i planowe wykonywanie czynności utrzymaniowych, serwisowych oraz naprawczych.

Wybudowane Zaplecze techniczne do obsługi taboru kolejowego stanowić będzie Punkt Techniczno – Eksploatacyjny Kraków (PTE). Podstawowym zadaniem PTE Kraków jest postój międzypociągowy pojazdów kolejowych Spółki, który wynika z planu pracy manewrowej i aktualnej sytuacji ruchowej. Dzięki działalności punktu możliwe będzie terminowe i planowe wykonywanie czynności utrzymaniowo – serwisowo −naprawczych i obrządzania pojazdów kolejowych i przekazywanie ich do eksploatacji w celu realizacji założonych zadań eksploatacyjnych na potrzeby własne spółki, bez konieczności dojazdu do odległych punktów, a także docelowo możliwe będzie świadczenie usług w ramach Obiektu Infrastruktury Usługowej (OIU) innym przewoźnikom kolejowym w zakresie obsługi technicznej pojazdów kolejowych oraz pozostałych usług.

Obiekt ten przyczyni się do wzmocnienia kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich poprzez zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego w Małopolsce a także poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży pasażerów w przewozach kolejowych na terenie województwa.

Na hali  znajdują się 3 tory o długości 140 m. Na 2 torach przeglądowo-naprawczych będą wykonywane naprawy bieżące i awaryjne taboru oraz przeglądy okresowe w zakresie poziomów utrzymania P1, P2, P3. Na jednym torze znajduje się nowoczesna myjnia w obiegu zamkniętym która zapewnienie całorocznego mycia i czyszczenia taboru.

W ramach projektu obiekt został wyposażony w następujące urządzenia:

  • Tokarka podtorowa;
  • Suwnica mostowa;
  • Urządzenie do pomiaru nacisku kół;
  • Laserowy system pomiaru i kontroli zużycia kół;
  • Podnośniki pojazdów szynowych;
  • Stanowisko do opróżniania WC i wodowania zbiorników;
  • Stanowisko do zapiaszczania i odladzania składów;

Całość obiektu stanowią również pomieszczenia biurowe, socjalne i magazynowe które pozwoliły na stworzenie kompleksowo Punkt Techniczno – Eksploatacyjny Kraków (PTE). Do kompleksowej obsługi został zakupiony również pojazd drogowo-szynowy, niezbędny do zapewnienia pracy manewrowej.

Niewątpliwymi korzyściami z własnego zaplecza będzie zaoszczędzenie czasu potrzebnego na podstawienie składów do miejsca wykonywania przeglądu i wyeliminowanie ryzyka oczekiwania na wjazd na tory serwisowe zewnętrznych operatorów przyczynia się on również do powstania nowych miejsc pracy. W miejscu gdzie stoimy teraz jeszcze niedawno była niewykorzystana stara infrastruktura torowa, a dziś mamy nowoczesny obiekt który stanie się  solidnym oparciem w realizacji głównego zadania Spółki Koleje Małopolskie czyli świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego i zapewnienie efektywnej organizacji i funkcjonowania pasażerskiego ruchu kolejowego na terenie województwa małopolskiego.

Inwestycja ta finansowana jest z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, budżetu Województwa Małopolskiego oraz środków własnych Spółki „Koleje Małopolskie”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 92 384 199,76 zł, natomiast wartość dofinansowania to 69 890 337,18 zł.

Źródło: KM

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz