Sektorkolejowy » Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Gołonóg: Umowa na opracowanie dokumentacji połączenia podpisana

Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Gołonóg: Umowa na opracowanie dokumentacji połączenia podpisana

pzez Damian

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie połączenia kolejowego od Dąbrowy Górniczej Strzemieszyc przez Hutę Katowice do Gołonoga. Zadanie jest realizowane z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mieć jeszcze lepszy dostęp do pociągów. Po latach zostanie odbudowany przystanek Dąbrowa Górnicza Tworzeń. Przystanek będzie połączony z drogą pieszo – rowerową na kładce wzdłuż al. Piłsudskiego i dostosowany do obsługi podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się. Komunikację ułatwią windy. Linia zostanie przedłużona do przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg, skąd kursują pociągi w stronę Częstochowy i Katowic. Projekt obejmie modernizację 3 km torów od Strzemieszyc do Huty Katowice oraz odbudowę 4 km torów i sieci trakcyjnej na odcinku od Huty Katowice do Gołonoga. Planowana jest przebudowa 6 obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktu, przepustów). Bezpieczeństwo zwiększy modernizacja 3 i budowa 2 nowych przejazdów kolejowo-drogowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac projektowych w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg”. Wartość zadania to 6 mln zł netto. Prace projektowe będą realizowane w latach 2024 – 2026. Budowę przewidziano na lata 2027 – 2029. Szacowana wartość całej inwestycji (prace projektowe i budowlane) to 116 mln zł.

Na liście podstawowej Programu Kolej+ w województwie śląskim jest osiem projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł.

Program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz