Sektorkolejowy » CMK: kiedy pojedziemy z prędkością 250 km/h?

CMK: kiedy pojedziemy z prędkością 250 km/h?

pzez Damian

Centralna Magistrala Kolejowa sukcesywnie przygotowywana jest do prędkości 250 km/h. Inwestycje pozwolą skrócić czas podróży koleją m.in. na trasie z Warszawy w stronę Krakowa, Katowic i Wrocławia. Wartość modernizacji CMK realizowanej ze środków budżetowych oraz unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) wynosi ok. 1,8 mld zł.

Nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym

Kluczowym przedsięwzięciem na Centralnej Magistrali Kolejowej jest budowa systemu ETCS poziomu 2 na 210-kilometrowym odcinku Korytów – Zawiercie o wartości 361 mln zł. ETCS to nowoczesny system kontroli jazdy na kolei, który w sposób ciągły nadzoruje prowadzenie pojazdu przez maszynistę, monitorując dopuszczalną prędkość oraz miejsca zatrzymania. Komunikacja pomiędzy pociągiem a systemem przytorowym odbywa się drogą radiową z wykorzystaniem kolejowej sieci telekomunikacyjnej. Jego wdrożenie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego oraz oszczędności w zużyciu energii poprzez poprawę przepustowości i płynności ruchu pociągów.

W ramach prac zabudowane zostaną m.in. nowe komputerowe urządzenia zabezpieczające ruch kolejowy (m.in. samoczynna blokada liniowa), które zapewnią bezpieczeństwo większej liczbie pociągów znajdujących się w tym samym czasie na danym szlaku. Urządzenia stacyjne będą dostosowane do współpracy z systemem ETCS poziomu 2. Lokalne centrum sterowania (LCS) w Idzikowicach będzie nadzorowało ruch pociągów i pracę urządzeń na linii od Korytowa do Zawiercia. Nowe urządzenia zapewnią wymagany poziom bezpieczeństwa szybkich pociągów jadących z prędkością do 250 km/h.

Do czasu uruchomienia systemu ETCS poziomu 2 wyłączony zostanie system ETCS poziomu 1. Spowoduje to zmiany w ruchu pociągów. Od marca 2024 r. na odcinku północnym (od Grodziska Mazowieckiego do Idzikowic), natomiast na odcinku południowym (od Włoszczowy Północ do Zawiercia) w IV kwartale 2024 r. Zmiany zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy.

Dostosowanie infrastruktury do kolei dużych prędkości

Równocześnie na ukończeniu są prace o wartości 305 mln zł, których celem jest dostosowanie CMK do przejazdu pociągów z prędkością do 250 km/h. Wymieniane są tory pomiędzy Psarami a Zawierciem. Uzupełniana jest podsypka tłuczniowa. Prowadzone jest też podbicie torów wraz z regulacją sieci trakcyjnej. Prace potrwają do połowy tego roku, a proces certyfikacji podsystemu Infrastruktura zakończy się w 2025 r.

Modernizowany jest posterunek odgałęźny Knapówka. W zakresie robót jest m.in. wymiana 5 rozjazdów dla dużych prędkości pociągów, budowa nowej nastawni, przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wartość umowy wynosi 38 mln zł. Planowany termin zakończenia przebudowy to I kwartał 2025 r.

Nowoczesne sterowanie ruchem kolejowym powstaje również na stacji Zawiercie. Montaż komputerowych urządzeń zapewni bezpieczne prowadzenie pociągów i będzie wsparciem codziennej pracy dyżurnych ruchu. Kolejarze będą kierować ruchem z nowego budynku nastawni. Dodatkowo w ramach umowy zostanie wymienione 10 rozjazdów, a także ok. 2 km torów i ok. 10 km sieci trakcyjnej. Prace za 96 mln zł zwiększą komfort obsługi podróżnych. Na przebudowanym peronie nr 2 powstaną m.in. poczekalnie z ławkami dla pasażerów. Efekty zostaną osiągnięte w IV kwartale br.

Ponadto w tym roku zakończą się badania geotechniczne wraz z weryfikacją wzmocnień podtorza na całej trasie CMK oraz projektowanie przebudowy stacji Psary.

Prace są realizowane w ramach większego projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. Finansowanie inwestycji zapewnione jest ze środków budżetowych w ramach Krajowego Programu Kolejowego.

Środki unijne przyspieszą modernizację

Dostosowanie CMK do prędkości 250 km/h realizowane jest również z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W ramach projektu za ok. 195 mln zł w latach 2023-2026 zaplanowano realizację dwóch zadań. Pierwsze z nich dotyczy szlifowania szyn w torze nr 1 i 2 oraz rozjazdów na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie. Prace, które mają poprawić parametry toru, będą ukończone w 2024 r.

Realizacja drugiego zadania rozpocznie się w drugiej połowie 2024 r. W styczniu br. został ogłoszony przetarg, który obejmuje zaprojektowanie i budowę elementów infrastruktury technicznej wzdłuż linii kolejowej nr 4 w tym m.in. przebudowę odwodnienia, budowę ekranów akustycznych, umocnienie nasypów kolejowych, a także zabudowę urządzeń odstraszania zwierząt. Szacunkowa wartość wynosi 157 mln zł. Prace potrwają do 2026 r.

Coraz bliżej szybszych podróży po CMK

PLK SA dla szybszych podróży na CMK w ramach Krajowego Programu Kolejowego zmodernizowała już 51 obiektów, w tym mosty, przepusty i wiadukty oraz przejścia pod torami. Cztery przejazdy drogowo-kolejowe zastąpiono bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. Kierowcy korzystają z wiaduktów nad torami CMK w Radwanie i Zachorzowie Kolonii w woj. łódzkim oraz Koziej Wsi i Motycznie w woj. świętokrzyskim. Przebudowane zostały stacje m.in. w Idzikowicach, Opocznie Płd., Olszamowicach, Włoszczowie Północ. Utworzono posterunek odgałęźny Pilichowice. Na długości ok. 40 km linii od Idzikowic do Olszamowic została wymieniona sieć trakcyjna.

Po wykonaniu wszystkich prac, uruchomieniu systemu ERTMS/GSM-R, systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 oraz przeprowadzeniu procesu certyfikacji i uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji całej linii CMK, będzie możliwy przejazd pociągów z prędkością do 250 km/h. Pierwsze składy z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 na CMK planowo pojadą w rozkładzie jazdy 2025/2026.

Centralna Magistrala Kolejowa zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Jest ważna również w ruchu regionalnym dla mieszkańców województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego.

Fot. JBCrew

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz