Sektorkolejowy » Budimex S.A. – poszerzenie składu Zarządu

Budimex S.A. – poszerzenie składu Zarządu

pzez Damian

W dniu 14.12 Rada Nadzorcza Budimex powołała trzech nowych członków Zarządu poszerzając obecny ‎czteroosobowy skład Zarządu.‎ Do nowej funkcji zostali powołani z dniem 1.01.2023 r: Anna ‎Karyś – ‎Sosińska, Maciej Olek i Cezary  Łysenko. ‎

Anna Karyś – Sosińska pełni funkcję dyrektora pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimex SA. ‎‎Maciej Olek jest dyrektorem budownictwa kolejowego Budimex SA. Cezary Łysenko jest dyrektorem ‎budownictwa infrastrukturalnego w Budimex S.A.‎

Oprócz nowo powołanych menadżerów skład Zarządu pozostaje w obecnym kształcie: Artur Popko – ‎Prezes Zarządu, Jacek Daniewski – Dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego, Marcin Węgłowski ‎- Dyrektor Pionu Finansowego i Artur Pielech – Prezes FB Serwis.

Poszerzenie składu Zarządu i jego wzmocnienie jest naturalnym efektem rozwoju Grupy Budimex. W ‎‎zeszłym roku Grupa Budimex rozpoczęła działalność na rynkach zagranicznych: niemieckim, czeskim i ‎‎słowackim. Firma rozwinęła segmenty budownictwa: kolejowego, hydrotechnicznego, ‎‎infrastrukturalnego. Budimex zainwestował w obszar OZE, elektromobilności i gospodarki odpadami ‎‎oraz surowcami. Wzmocnienie Zarządu pozwoli lepiej odpowiedzieć na wymagania stawiane przez ‎‎nowe rynki i realizacje celów strategicznych Grupy w kolejnych latach. Nowi członkowie Zarządu mają ‎‎ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich w Grupie ‎‎Budimex. Uczestniczyli w rozwijaniu nowych dywizji, struktur organizacyjnych i realizacji najbardziej ‎‎wymagających zadań z zakresu zarządzania budownictwem i HR.  ‎Nowi członkowie Zarządu Tworzą i ‎szerzą kluczowe dla Budimeksu wartości, budują i rozwijają swoje zespoły a także wzmacniają pozycje ‎podległych sobie ‎obszarów na tle branży. ‎

Anna Karyś – Sosińska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie ‎z ‎obszarem HR rozpoczęła od pracy w Krakowskim Instytucie Technologii gdzie w latach 2000 – 2002 ‎jako ‎Konsultant odpowiadała za procesy executive search kadry menadżerskiej wyższego i ‎najwyższego ‎szczebla.  Z Grupą Budimex związana od 2002 roku i przez kolejne 20 lat pełniła rolę ‎‎Kierownika/Dyrektora Personalnego w większości obszarów biznesowych. Z początkiem roku 2022 ‎‎objęła funkcję Dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimex SA. ‎

Maciej Olek – jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Z branżą ‎budowlaną ‎związany od ponad 20 lat. W latach 2001-2007 pracował w firmie NCC Polska przy ‎realizacji autostrady ‎A2 oraz na projekcie Citytunnel w Malmo (Szwecja) gdzie pełnił rolę zastępcy ‎menedżera projektu. W ‎latach 2008-2009 realizował drogę ekspresową S3. Od 2010 roku związany z ‎Budimex S.A. najpierw w ‎roli kierownika budowy, następnie kierownika i dyrektora kontraktu. Od ‎jesieni 2014 roku ‎odpowiedzialny za budowanie kompetencji Budimex S.A. w zakresie ‎budownictwa kolejowego ‎najpierw w roli Dyrektora Rejonu, następnie Dyrektora Oddziału, a od ‎maja 2020 roku po osiągnieciu ‎przez Budimex S.A. roli lidera polskiego rynku projektów kolejowych ‎w roli Dyrektora Budownictwa ‎Kolejowego.  ‎

Cezary Łysenko – jest absolwentem Politechniki Białostockiej. W latach 1996 – 1999 zdobywał swoje ‎‎pierwsze doświadczenia zawodowe w urzędach wojewódzkich odpowiadając za inżynierię ruchu i ‎‎zarządzanie drogami. Od 2006 roku związany z firmą Budimex najpierw w roli kierownika działu ‎‎technicznego, następnie kierownika kontraktu, dyrektora rejonu, dyrektora oddziału północnego, a ‎‎‎2020 roku przejął odpowiedzialność za całe budownictwo infrastrukturalne w Budimex S.A. Wraz z ‎‎rozwojem firmy Budimex, w 2021 roku przejął odpowiedzialność za rozwój Grupy Budimex na ‎rynkach ‎zagranicznych a także został członkiem Rady Nadzorczej Budimex Bau, Budimex Prague ‎Construction ‎oraz Budimex Slovakia. Jest członkiem Rady Nadzorczej FBSerwis. W grudniu 2021 ‎roku został ‎przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Budimex S.A.

Źródło: Budimex

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz