Sektorkolejowy » Zmiany w ustawie mają usprawnić przewóz uchodźców koleją

Zmiany w ustawie mają usprawnić przewóz uchodźców koleją

pzez Adrian

21 marca do sejmu wpłynął projekt ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Zakłada on m.in. wydłużenie czasu pracy pracowników bezpośrednio związanych z obsługą pasażerów przyjeżdżających z Ukrainy do Polski koleją.

W projekcie założono możliwość wydłużenia czasu pracy obsady pociągu przewożącego osoby poszkodowane w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Czas pracy może zostać wydłużony do 16 godz., przy czym łączny czas prowadzenia pociągu nie może przekroczyć 9 godz. Wydłużenie czasu pracy może być związane m.in. z uruchomieniem dodatkowych składów, nieprzewidzianych w rozkładzie jazdy, lub z dłuższym czasem trwania kursu, np. w wyniku przedłużania się kontroli granicznej.

W projekcie założono również rozwiązania umożliwiające w przypadku niedoboru maszynistów ze znajomością konkretnych odcinków szlaków kolejowych uruchomienie dodatkowych pociągów pasażerskich i dopuszczenie do ich obsługi maszynistów posiadających uprawnienia ograniczone wyłącznie do prowadzenia pociągów towarowych.

Nowe przepisy mają pozwalać również na to, by maszynista, który nie posiada znajomości odcinków linii kolejowych, na których ma prowadzić pociąg, mógł go prowadzić bez obecności w kabinie innego maszynisty lub przedstawiciela zarządcy infrastruktury kolejowej znającego trasę, ale wówczas prowadzony przez niego pociąg nie może przekraczać prędkości 60 km/godz.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, jednak z mocą od dnia 24 lutego 2022 r., czyli od dnia rozpoczęcia inwazji rosyjskiej w Ukrainie.

Autor: Agata Sumara
Fot. Jan Bury

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz