Sektorkolejowy » Zmiana w strukturze Zarządu spółki PKP Intercity S.A.

Zmiana w strukturze Zarządu spółki PKP Intercity S.A.

pzez Damian

Z dniem 19 kwietnia 2023 roku Walne Zgromadzenie spółki PKP Intercity S.A. powierzyło Tomaszowi Gontarzowi pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu.

Wiceprezes zarządu odpowiada za obszary: rozwoju kanałów sprzedaży biletów, teleinformatyki, strategii i funduszy. W ramach swoich kompetencji m.in. realizuje największe inwestycje informatyczne w ponad 20-letniej historii spółki. W grudniu 2022 r. PKP Intercity podpisało trzy umowy, dzięki którym już w tym roku podróżni będą mogli kupować bilety na pociągi w nowym systemie sprzedaży internetowej a z jego pełnej funkcjonalności będzie można korzystać w 2024 r.

Tomasz Gontarz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył studia Executive MBA in Innovation Management na Queen Hedvig Academy. Od 2017 r. pracował w Ministerstwie Infrastruktury przy projektach kolejowych. Był odpowiedzialny m.in. za Program Kolej+ oraz Program Przystankowy. Pełnił stanowisko kierownicze w Biurze Ministra Infrastruktury. Od października 2020 r. społeczny Doradca Ministra Infrastruktury, a od marca 2021 r. społeczny Doradca Prezesa Rady Ministrów ds. infrastruktury i transportu.

Tomasz Gontarz do tej pory pełnił funkcję członka zarządu ds. strategii i rozwoju. Skład Zarządu pozostaje bez zmian.

Źródło: PKP Intercity

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz