Sektorkolejowy » Wznowienie ruchu pasażerskiego do Świeradowa-Zdroju

Wznowienie ruchu pasażerskiego do Świeradowa-Zdroju

pzez Damian

Ostatni pociąg pasażerski ze Świeradowa-Zdroju odjechał prawie 27 lat temu (ostatni kurs miał miejsce 11 lutego 1996 roku o godzinie 17:00). Co ciekawe, ruch pociągów osobowych zastąpiła komunikacja autobusowa. Oficjalnie od 1 stycznia 1997 roku na linii zostało wprowadzone „ograniczenie odprawy osób, przesyłek bagażowych i ekspresowych”. Od tego dnia zlikwidowano także komunikację autobusową. Dwa lata później zawieszono ruch pociągów towarowych.  

Na likwidację połączeń wpłynęło kilka czynników. Główną przyczyną był tragiczny stan techniczny linii kolejowej, silna konkurencja ze strony przewoźników autobusowych, duża odległość stacji Świeradów-Zdrój od centrum. Standardową strategią PKP w tamtym okresie było układanie bardzo nieatrakcyjnego rozkładu jazdy i wykorzystywanie do przewozów mało ekonomicznych składów ciągniętych przez lokomotywy spalinowe.  

Przejęcie linii przez Samorząd oraz rewitalizacja  

8 czerwca 2020 r. Minister Infrastruktury oficjalnie przekazał na rzecz Województwa Dolnośląskiego linie kolejowe nr 317 i 336, które tym samym weszły w zasoby DSDiK. Prace na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk rozpoczęły się 29 kwietnia 2022 r. We wrześniu 2022 ogłoszono przetarg na realizację drugiego etapu pracy z Mirska do Świeradowa Zdroju. Firma Torhamer odpowiadała za przystosowanie odcinka Gryfów Śląski – Mirsk do obsługi ruchu pasażerskiego. Wartość tej inwestycji wynosi ok. 21,7 mln zł brutto. Spółka LWZ zajmowała się rewitalizacją linii kolejowej nr 336 na odcinku między Mirskiem a Świeradowem-Zdrojem. Wartość kontraktu to ok. 24,3 mln zł brutto. Około 4 mln zł zostało przekazane z budżetu Świeradowa oraz 1 mln zł z budżetu Gminy Mirsk i 1 mln zł z budżetu Gminy Gryfów Śląski. Miasto Świeradów-Zdrój otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego funduszu Polski Ład i w ramach tego zadania wybudowała końcowy odcinek linii wraz z przystankiem osobowym.   

W ramach pierwszego etapu zrewitalizowana została linia kolejowa nr 317 (Gryfów Śląski – Świeradów-Zdrój) na odcinku  od km 72,178 do km 80,061. Rewitalizacji został poddany odcinek o długości 7,883 km zawierający się w ww. długości linii. Przedmiotowy projekt przewidywał przeprowadzenie prac modernizacyjnych obejmujących wymianę elementów nawierzchni jak podkłady, złączki, szyny z wadami i nadmiernie zużyte, podsypkę tłuczniową oraz roboty podtorowe oraz zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Wykonane zostaną prace peronowe.  

W drugim etapie zrealizowano odbudową linii kolejowej nr 336 na odcinku Mirsk – Świeradów-Zdrój i połączenie jej z odcinkiem linii kolejowej nr 317 Gryfów Śląski-Mirsk. W ramach przedsięwzięcia wymieniono m.in. złączki, nadmiernie zużyte szyny, podsypkę tłuczniową, wykonano prace podtorzowe i peronowe oraz zabudowano urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. 

Po zakończeniu wszystkich prac pociągi będą mogły kursować tą trasą z prędkością 80 km/h. Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym na linii kolejowej nr 336 oraz 317 realizowany będzie wyłącznie ruch pasażerski. Zrewitalizowana infrastruktura jest przystosowana do obowiązujących aktualnie norm i standardów obsługi podróżnych. 

Wznowienie ruchu pasażerskiego  

Oficjalne połączenia pasażerskie na odbudowanej trasie ruszyły w niedzielę 10 grudnia 2023. W nowym rozkładzie jest dziewięć par pociągów. Ze stacji w Świeradowie-Zdroju pasażerowie mogą dojechać do Jeleniej Góry, Zgorzelca, Węglińca i Wrocławia (połączenie z Wrocławiem będzie możliwe po przesiadce w Jeleniej Górze lub Lubaniu). Pociągi wyruszające z Gryfowa Śląskiego zatrzymują się na przystankach w Proszówce, Mirsku, Mroczkowicach, Krobicy i w Świeradowie-Zdroju.  

Dla osób podróżujących z Wrocławia najszybszym połączeniem będzie pociąg, który wyjeżdża o godzinie 7:45 z Wrocławia, o godzinie 10:09 dociera do Lubania i następnie po przesiadce o 10:14 można wyruszyć w stronę Świeradowa gdzie pociąg melduje się o 10:55 (podróż z przesiadką trwa 3 godziny 10 minut). Najszybsza podróż powrotna jest możliwa także z przesiadką w Lubaniu izajmuje 2 godziny 55 minut (wyjazd o 12:05 ze Świeradowa, przyjazd do Wrocławia o 15:00).  

Autor: Marcin Zachariasz
Fot. Marcin Zacharisz

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz