Sektorkolejowy » Wysokie straty PKP CARGO – następny rok ze stratą netto

Wysokie straty PKP CARGO – następny rok ze stratą netto

pzez Adrian

Wyniki finansowe i operacyjne spółki PKP CARGO S.A.

Do wiadomości publicznej podane zostały szacunkowe, wybrane skonsolidowane wyniki finansowe PKP CARGO, które dotyczą trzech pierwszych kwartałów 2021 roku. Bezapelacyjnie spółka zamknie kolejny rok ze stratą netto. W komunikacie udostępnionym przez zarząd spółki PKP Cargo S.A. można dostrzec następujące informacje:

„Zarząd spółki PKP Cargo S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2021 r.:

– przychody z tytułu umów z klientami: 3 145,9 mln zł;

– EBIT: -138,4 mln zł;

– wynik netto: -153,5 mln zł;

– EBITDA: 392,3 mln zł;

– masa towarowa: 75 mln ton.”

Należy pamiętać, że udostępnione informacje mogą się zmienić. Natomiast została już ogłoszona data publikacji skonsolidowanego raportu grupy kapitałowej PKP CARGO za I-III kw. 2021 r. Opublikowanego raportu można spodziewać się 24 listopada 2021r. Szacunkowa strata netto to aż 153,5 mln zł, jednakże jest ona niższa od straty netto, która została przedstawiona w raporcie za I-III kw. 2020 roku, gdyż wynosiła ona 176,3 mln  złotych.

Sytuacja finansowa PKP CARGO

Wyniki finansowe PKP CARGO w ostatnich latach nie są zadawalające. Spółce doskwierają ciągłe problemy finansowe. Należy nadmienić, że wyniki w roku poprzednim zostały mocno poprawione dzięki pomocy otrzymanej z tytułu tarczy antykryzysowej. Pozycja spółko PKP CARGO sukcesywnie topnieje z roku na rok – zarówno na rynku międzynarodowym jak i na rynku krajowym.
W przeciągu 8 lat udział PKP CARGO na rynku krajowym spadł o około 10 punktów procentowych.

Przyszłość PKP CARGO

W poprzednim miesiącu doszło do odwołania zarządu PKP CARGO. Do informacji publicznej nie zostały podane oficjalne powody podjęcia takiej decyzji. Natomiast wraz z nadzieją na poprawę obecnej sytuacji finansowej spółki przygotowano już konkurs dotyczący wyboru nowego zarządu.
Wśród wakatów pojawiają się m.in.: prezes zarządu, członkowie zarządu ds. finansowych, operacyjnych i handlowych.

Więcej informacji na temat wyników finansowych Grupy PKP Cargo.

Autor: Damian Malesza
Fot. PKP Cargo

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz