Sektorkolejowy » Wyniki przewozów intermodalnych w II kwartale 2022 r.

Wyniki przewozów intermodalnych w II kwartale 2022 r.

pzez Damian

Przewozy intermodalne w II kwartale 2022 r. osiągnęły masę ponad 6,6 mln ton. Wykonana przy tym praca przewozowa to ponad 2,2 mld tonokilometrów, co oznacza wzrost wskaźnika. W II kwartale 2022 r. w ujęciu rok do roku spadła masa ładunków przewiezionych w transporcie intermodalnym.

Łączna masa w przewozach intermodalnych w II kwartale 2022 r. wyniosła ponad 6,6 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 2,2 mld tonokilometrów. W porównaniu z I kwartałem tego roku masa wzrosła o 48,7 tys. ton (0,7%), a praca przewozowa o blisko 134 tys. tonokilometrów (6,4%) W II kwartale 2021 r. przewieziono o 180,6 tys. ton (2,7%) więcej, ale praca przewozowa była mniejsza o 199,3 tys. tonokilometrów (8,9%). Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym po I półroczu 2022 r. osiągnął poziom 10,5% wg masy i 14,2% wg wykonanej pracy przewozowej. W ubiegłym roku po I półroczu udziały te wynosiły odpowiednio 11,1% i 14,8%.

Od kwietnia do czerwca 2022 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 445 tys. sztuk jednostek, co stanowiło ponad 719 tysięcy TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba przewiezionych jednostek intermodalnych spadła o 5,4 tys. (1,2%), wg liczby TEU był to spadek o 25,8 tys. TEU (3,5%).

W II kwartale 2022 r. obserwowaliśmy jak trwająca w Ukrainie wojna przełoży się na wyniki przewozów. Pomimo trwających trudności odnotowano wzrosty w stosunku do I kwartału 2022 r., jednak w ujęciu rok do roku zmniejszyła się przewieziona masa. Rynek przewozów intermodalnych w dalszym ciągu ma potencjał, ale trzeba bacznie obserwować sytuację międzynarodową. Obecnie widać spadek połączeń tranzytowych przez Polskę, wzrasta za to transport krajowy” – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W II kwartale 2022 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 22 licencjonowanych przewoźników: Alza Cargo, Captrain Polska, CD Cargo Poland, CTL Logistics, DB Cargo, Ecco Rail, Eurasian Railway Carrier,  Eurotrans, Freightliner, IRT, Lotos Kolej, LTE Polska, LTG Cargo Polska, Metrans (Polonia), PCC Intermodal, PKP Cargo, PKP LHS, Pol-Miedź, Rail Cargo Carrier Poland, Rail Polska, Silva LS oraz ZIK Sandomierz.

Szczegółowe tabelaryczne wyniki dotyczące przewozów intermodalnych można znaleźć na portalu statystycznym Urzędu Transportu Kolejowego Dane Kolejowe, dostępne pod adresem dane.utk.gov.plW zakładce Transport intermodalny serwis w przejrzysty sposób prezentuje bieżące statystyki dotyczące rynku transportu intermodalnego, jak również dane archiwalne.

Źródło: UTK
Fot. materiały własne

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz