Sektorkolejowy » Wynik przetargu: Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie

Wynik przetargu: Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie

pzez Damian

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawiły wyniki przetargu na: Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” nr postępowania: 9090/IRZR1/06652/01726/21/P

W wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
ul. Sandomierska 19 80-051 Gdańsk

Całkowita cena netto: 269 211 382,11 PLN

Całkowita cena brutto: 331 130 000,00 PLN

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta Nr 4 jest ofertą najkorzystniejszą, z uwagi na najwyższą liczbę punktów uzyskaną  w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 20.8 Tomu I  Specyfikacji Warunków Zamówienia – Instrukcji dla Wykonawców („IDW”), Ofercie Nr 4 przyznano łącznie 96,6012219406 pkt. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału  w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a treść oferty odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu do ostatecznego terminu składania ofert tj. do dnia 20  września 2021 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty:

L. p WykonawcaCena (PLN)
1 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Całkowita cena netto: 339 446 858,57 Całkowita cena brutto: 417 519 636,04  
2BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 WarszawaCałkowita cena netto: 420 799 000,00 Całkowita cena brutto: 517 582 770,00
3Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o. – lider Konsorcjum Sp. z o.o. ul. Prokocimska 4 30-556 Kraków Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Kolejowa 4 60-715 Poznań Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Hubska 6 50-502 WrocławCałkowita cena netto: 343 171 179,69 Całkowita cena brutto: 422 100 551,02  
4Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. ul. Sandomierska 19 80-051 GdańskCałkowita cena netto: 299 876 832,68 Całkowita cena brutto: 368 848 504,20  

Z uwagi na to, iż w postępowaniu zostały złożone cztery oferty niepodlegające odrzuceniu, Zamawiający wypełnił postanowienia pkt 21.2 Tomu I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców przeprowadzając aukcje elektroniczną w dniu 19 listopada 2021 r.

L. pWykonawcaCena (PLN)
1 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Całkowita cena brutto: 315 052 323,16  
2BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 WarszawaCałkowita cena brutto: 336 123 456,00
3Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o. – lider Konsorcjum Sp. z o.o. ul. Prokocimska 4 30-556 Kraków Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Kolejowa 4 60-715 Poznań Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Hubska 6 50-502 WrocławCałkowita cena brutto: 326 000 000,00  
4Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. ul. Sandomierska 19 80-051 GdańskCałkowita cena brutto: 331 130 000,00  

Po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej, zamawiającty kierując się kryteriami oceny ofert określonymi w IDW dokonał obliczenia punktacji:

Kryteria oceny ofert:

  1. Całkowita cena brutto – 70%
  2. Jakość sprzętu – 30%

Szczegółowa punktacja:

L. pWykonawcaLiczba punktów: „Całkowita cena brutto”Liczba punktów: „Jakość sprzętu”Łączna liczba punktów
1 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
70,000000000026,599365445696,5993654456
2BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa65,611793011026,452264205492,0640572164
3Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o. – lider Konsorcjum Sp. z o.o. ul. Prokocimska 4 30-556 Kraków Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Kolejowa 4 60-715 Poznań Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Hubska 6 50-502 Wrocław67,649271844224,834150562492,4834224066
4Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. ul. Sandomierska 19 80-051 Gdańsk66,601221940630,000000000096,6012219406

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz