Sektorkolejowy » Wspólnie dla bezpieczeństwa kolei – XIV Podpisanie Deklaracji Kultury Bezpieczeństwa

Wspólnie dla bezpieczeństwa kolei – XIV Podpisanie Deklaracji Kultury Bezpieczeństwa

pzez Damian

Dnia 29 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego odbyło się XIV Podpisanie Deklaracji Kultury Bezpieczeństwa, podczas którego wydawnictwo sektor kolejowy zostało sygnatariuszem inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa –  Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Transport kolejowy jest sektorem transportu szczególnie wymagającym jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Jest ono bowiem kluczowym i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej, dlatego każdy podmiot prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien w ramach swojej działalności utrzymywać i podnosić poziom bezpieczeństwa.

Deklaracja podpisana w Urzędzie Transportu Kolejowego jest wyrażeniem potwierdzenia zaangażowania w podnoszenie świadomości oraz promocję kultury bezpieczeństwa, co stanowi jeden z priorytetów Wydawnictwa. Wśród sygnatariuszy są zarówno przedstawiciele administracji rządowej, przewoźników, zarządców infrastruktury, jak i firm produkujących na rzecz transportu kolejowego oraz mediów branżowych. Prezes UTK, dr inż. Ignacy Góra powiedział, że podpisanie Deklaracji rozpoczyna nowy etap wspólnej pracy o jeszcze bezpieczniejszą kolej i będzie dla innych przedsiębiorstw i instytucji zachętą do wprowadzenia zasad kultury bezpieczeństwa.

IV Forum Kultury Bezpieczeństwa

Po uroczystym podpisaniu Deklaracji przez nowych sygnatariuszy, już po raz czwarty Urząd Transportu Kolejowego organizuje Forum Kultury Bezpieczeństwa. Tegoroczne spotkanie dotyczyć będzie tematyki bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Podczas spotkania przedstawiona zostanie analiza problemu oraz innowacyjne rozwiązania techniczne, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Poruszone zostanie także zagadnie edukacji, odgrywającej istotną rolę w kształtowaniu właściwych postaw użytkowników dróg. W trakcie debaty uczestnicy postarają się poszukiwać odpowiedzi na pytania co zrobić, aby ograniczyć liczbę zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych i jak skutecznie zwiększać świadomość zagrożeń wśród uczestników ruchu drogowego?

Do grona sygnatariuszy dołączyły podmioty:

 • Politechnika Wrocławska
 • Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Elmontaż sp. z o.o.
 • AutoMapa sp. z o.o.
 • REDS S.A.
 • Wielobranżowa i Projektowa sp. z o.o. MONAT
 • Wielkopolski Zarząd Województwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa
 • Carrier Fire & Security Polska sp. z o.o.
 • Grupa Azoty „KOLTAR” sp. z o.o.
 • CLIP Intermodal sp. z o.o.
 • KOLEN sp. z o.o.
 • Biuro Projektowe „Metroprojekt” sp. z o.o.
 • Sektorkolejowy.pl
 • METRANS Rail sp. z o.o.
 • RailTrans Poland sp. z o.o.
 • Zakład Budownictwa Kolejowego RADOM Paweł Czupryn
 • SILVA LS sp. z o.o.
 • TechSolutions Group sp. z o.o.
 • Laude Smart Intermodal S.A.

Autor: Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz