Sektorkolejowy » Warszawska Kolej Dojazdowa przystąpiła do grona Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawska Kolej Dojazdowa przystąpiła do grona Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

pzez Adrian

24 sierpnia 2022 r. w siedzibie WKD w Grodzisku Mazowieckim podpisano porozumienie w sprawie przyjęcia tej spółki do grona Pracodawców RP, które reguluje zasady członkostwa oraz współpracy.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to najstarsza i największa organizacja zrzeszająca pracodawców w Polsce. Funkcjonuje od 1989 r., a 85% jej członków stanowią firmy prywatne. Organizacja ma na celu tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom, jednakże w poszanowaniu praw pracowniczych. Pracodawcy RP działają na rzecz stworzenia harmonii na linii pracodawca – pracownik, uwzględniając fakt, iż gospodarka musi rozwijać się w sposób zrównoważony, a względy ekonomiczne nie mogą znacząco dominować nad społecznymi.

„Niezmiernie cieszy nas fakt, iż do grona członków Pracodawców RP przystąpiła firma z branży przewozowej. Siła głosu dużej organizacji reprezentującej pracodawców daje o wiele większy efekt niż rozproszone inicjatywy, propozycje i postulaty formułowane przez poszczególne organizacje branżowe. Dzięki temu Warszawska Kolej Dojazdowa będzie mogła skuteczniej osiągać swoje cele, a Pracodawcy RP będą mogli sprawniej realizować swoją misję. Witam Warszawską Kolej Dojazdową w gronie Pracodawców RP, żywiąc jednocześnie nadzieję, że rozpoczęta współpraca przyczyni się do wzmocnienia pozycji pracodawców w polskiej gospodarce” – mówił Rafał Baniak, prezes zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizacja skupia się na:

  • ochronie praw pracodawców
  • reprezentowaniu i wspieraniu interesów gospodarczych i niegospodarczych pracodawców wobec organów władzy i administracji publicznej oraz innych organizacji interesu zbiorowego, w tym związków zawodowych
  • wspieranie pracodawców w ich wzajemnych relacjach

Kwestie, które są kluczowe dla Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej to m.in. oddziaływanie na kształtowanie polityki społeczno-gospodarczej oraz upowszechnianie społecznej odpowiedzialności biznesu, profesjonalizmu menedżerskiego i wysokich standardów etycznych w biznesie.

„Rozpoczynamy kolejny bardzo ważny etap służący dalszemu dynamicznemu rozwojowi Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Dzięki podjętej współpracy zamierzamy świadomie walczyć o wspólne interesy przedsiębiorców, nierzadko konkurujących ze sobą na rynku, jednakże dla dobra środowiska biznesowego i z pożytkiem dla odbiorców oferowanych przez nas usług. Jesteśmy przekonani, że instrumenty oraz potencjał leżący u podstaw nawiązywanej współpracy będziemy w stanie z powodzeniem wykorzystać również dla celów rozwojowych naszej branży, w stopniu znacząco przyczyniającym się do dalszego wzrostu zainteresowania kolejowymi przewozami pasażerskimi oraz polepszenia jakości usług przewozowych” – mówił Michał Panfil, prezes zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Dzięki dołączeniu do grona Pracodawców RP WKD chce włączyć się w działania i inicjatywy, które mają na celu wzmocnienie roli polskich pracodawców w procesie budowy konkurencyjnej gospodarki.

Porozumienie w imieniu Pracodawców RP podpisał Rafał Baniak (prezes zarządu), natomiast w imieniu zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej podpisy złożyli: Michał Panfil (prezes zarządu, dyrektor generalny) oraz Jolanta Dałek (członek zarządu).

Autor: Damian Malesza
Fot. Warszawska Kolej Dojazdowa

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz