Sektorkolejowy » W Sejmie o sytuacji w PKP CARGO

W Sejmie o sytuacji w PKP CARGO

pzez Damian

W związku z trwającymi działaniami naprawczymi w PKP CARGO S.A. oraz dużym zainteresowaniem szerokiego grona interesariuszy spółki, w tym instytucji państwowych, regulacyjnych, posłów a także m.in. mediów, podczas obrad Sejmu odbyła się dyskusja nad obecną sytuacją spółki.

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zapewniał w Sejmie, że celem resortu jest doprowadzenie do tego, aby PKP CARGO „wróciło do mocnego udziału w rynku” i żeby było spółką, która będzie championem rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce.

Piotr Malepszak udzielał w Sejmie odpowiedzi na pytania posłów KO „w sprawie doniesień dotyczących dramatycznej sytuacji PKP CARGO i zagrożenia utratą płynności finansowej spółki w związku z działaniami rządu PiS w ubiegłych latach”.

Poseł Dariusz Joński przedstawił sytuację PKP CARGO, wspominał o znaczącym spadku wartości spółki w latach 2015-2023 (z 4,5 mld zł do 600 mln zł), utracie udziałów w rynku (z 56% do 33%) i o rosnących zobowiązaniach, które na koniec ub. roku wyniosły 4,6 mld zł, a zadłużenie 2 mld zł.

Wiceminister Malepszak mówił, że obecna sytuacja wynika z błędów w zarządzaniu spółką w poprzednich latach, która działa na konkurencyjnym rynku.

Wszelkie kumulacje złych działań w sferze zarządczej: mówiąc o inwestycjach, o kadrach, jeśli chodzi o decyzje handlowe; to wszystko na tak konkurencyjnym rynku będzie miało odzwierciedlenie w sytuacji przedsiębiorstwa – Piotr Malepszak – Wiceminister infrastruktury

Wśród konkretnych błędów zarządczych wymienił inwestowanie w tabor, który „wychodzi z rynku”, bo nie ma zapotrzebowania na pewnego rodzaju przewozy. Takie inwestycje mocno wpłynęły na wynik finansowy spółki.

Błędem było także zatrudnienie w ostatnim okresie 2023 roku dużej grupy osób na wysokim i średnim szczeblu zarządzania z wysokimi wynagrodzeniami. – To będzie lekcja dla innych spółek, dla innych przedsiębiorstw jak nie zarządzać, jak nie podejmować polityki kadrowej. Jak zarządzać profesjonalnie, jak zatrudniać osoby, które znają rynek, znają sytuację w branży i decyzje nie są podejmowane w sposób odwrotny od zapotrzebowania, jakie kształtuje rynek  – mówił Piotr Malepszak.

Wiceminister zauważył, że sytuację kryzysową w PKP CARGO pogłębiła decyzja rządu z 2022 roku nakazująca spółce wożenie węgla kosztem porzucenia innych wieloletnich kontrahentów, z którymi spółka miała zyskowne umowy. Ponadto, jego zdaniem, zbyt duże znaczenie w podejmowaniu decyzji zarządczych w spółce miały związki zawodowe. – Nie można na konkurencyjnym rynku pozwalać na tego typu sytuacje, gdzie związki zawodowe decydują o tym jak funkcjonuje firma. To praktycznie kończy się katastrofą i kończy się sytuacją, z której dzisiaj musimy wyprowadzać PKP CARGO na prostą – stwierdził Piotr Malepszak. – Ja wierzę, że te działania skończą się powodzeniem – zapewniał wiceminister.

W kierunku poprawy sytuacji

Piotr Malepszak sporo uwagi poświęcił działaniom nowego, tymczasowego zarządu PKP CARGO, które „mają zapobiec dalszemu pogłębianiu się złej sytuacji związanej ze wzrostem kosztów i spadkiem wskaźników związanych z efektywnością”. W spółce toczą się również działania „związane z audytami i pełnym rozpoznaniem”, tak, aby w kolejnych miesiącach można było przedstawić pełną sytuację, w jakiej znalazła się spółka PKP CARGO. Wiceminister zapowiedział, że audyty pozwolą także na „wskazanie winnych tego zamieszania, tego upadku”, choć teraz ważniejsze jest osiągnięcie innych efektów. – Dzisiaj skupiamy się bardziej na tym, żeby spółkę wyciągnąć z tego dna. Nowy tymczasowy zarząd już podjął konkretne decyzje – wyjaśnił Piotr Malepszak. I zwrócił uwagę, że rynek pozytywnie odbiera te działania. – Mamy już wzrost, odbicie w wartości spółki na giełdzie. Liczę na to i będę bardzo mocno pilnował tej sprawy, żeby PKP CARGO wróciło do mocnego udziału w rynku i żeby było spółką , która będzie championem na rynku przewozów towarowych w Polsce na kolei – podkreślił Piotr Malepszak.

Wiceszef resortu infrastruktury przypomniał, że w środę został ogłoszony konkurs na prezesa i członków zarządu PKP CARGO. – Chcemy, żeby do końca czerwca firma miała nowy, profesjonalny zarząd, który podejmie działania restrukturyzacyjne – zadeklarował wiceminister Malepszak.

Zobacz również:

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz