Sektorkolejowy » UTK: Wyniki przewozowe w styczniu 2023 r.

UTK: Wyniki przewozowe w styczniu 2023 r.

pzez Damian

Początek roku 2023 w przewozach kolejowych okazał się bardzo optymistyczny – pociągami podróżowało ponad 29,6 mln osób. To najlepszy miesięczny wynik w przewozach pasażerskich od stycznia 2012 r. Przewieziono także prawie 20,4 mln ton ładunków. W porównaniu ze styczniem  rok wcześniej to wzrost o 38,3% w liczbie podróżnych i o 3,7% w masie towarów.

Przewozy pasażerskie

W styczniu 2023 r. pociągami podróżowało  29,6 mln osób, co w zestawieniu rok do roku oznacza wzrost o 8,2 mln (+38,3%) pasażerów. Praca przewozowa osiągnęła wartość prawie 1,9 mld pasażerokilometrów i była o niespełna 0,6 mld pasażerokilometrów wyższa (+42,3%) niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. W przypadku pracy eksploatacyjnej, która wyniosła 16,1 mln pociągokilometrów, był to niższy wzrost – o 0,5 mln pociągokilometrów (+3,2%). Średnia odległość przejazdu pasażera w styczniu 2023 r. wyniosła 62,9 km, co oznacza, że była 1,8 km dłuższa (+2,9%) niż w styczniu 2022 r.

Zestawiając powyższe parametry przewozów pasażerskich na kilkuletniej osi czasu, tegoroczny wynik był najwyższy spośród wszystkich osiągniętych w styczniu od 2012 r.

Styczeń 2023 r. pod względem liczby pasażerów był nieznacznie lepszy również w porównaniu z miesiącem wcześniej – na skorzystanie z usług kolei zdecydowało się o 0,6 mln osób więcej (+2%). W przypadku pracy przewozowej odnotowano nieznaczny  spadek wobec grudnia – o prawie 0,08 mld pasażerokilometrów (-4%), natomiast w wartościach pracy eksploatacyjnej wzrost – o 0,4 mln pociągokilometrów (+2,2%). Trasa, jaką pokonał pasażer kolei w styczniu, była o 6,5 km krótsza (-9,4%) niż w grudniu 2022 r.

W styczniu 2023 r. w porównaniu do stycznia 2022 r. wszyscy przewoźnicy kolejowi odnotowali znaczny wzrost liczby pasażerów. W zestawieniu miesiąc do miesiąca wzrost liczby przewiezionych osób odnotowała większość przewoźników samorządowych. Jedynie w przypadku PKP Intercity, PKP SKM w Trójmieście, Kolei Mazowieckich i Kolei Śląskich odnotowano nieznacznie mniejszą liczbę pasażerów.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich zostały opublikowane na stronie  dane.utk.gov.pl.

Przewozy towarowe

W styczniu 2023 r. koleją przewieziono prawie 20,4 mln ton towarów, co w zestawieniu ze styczniem ubiegłego roku  oznacza wzrost o 0,7 mln ton (+3,7 %). Praca przewozowa osiągnęła wartość  5,4 mld tonokilometrów i była wyższa o 0,8 mld tonokilometrów (+17,4%) niż w styczniu 2022 r. Wykonana w przewozach towarowych praca eksploatacyjna wyniosła 7,3 mln pociągokilometrów – o 0,6 mln pociągokilometrów więcej (+9,4%) niż przed rokiem. Średnia odległość przewozu wyniosła prawie 265 km, co oznacza wzrost o 31  km (+13,2%) wobec stycznia 2022 r.

Analizując w perspektywie kilkuletniej wyniki osiągnięte w kolejowych przewozach towarów  można zauważyć, że wyższy poziom przewiezionej masy odnotowano tylko w styczniu 2018 r., kiedy wartość ta wyniosła 20,9 mln ton. W przypadku pozostałych danych eksploatacyjnych styczeń 2023 r. charakteryzował się najwyższymi wartościami  odnotowanymi  w tym miesiącu od 2012 r.

Styczeń 2023 r. pod względem podstawowych parametrów przewozów towarowych  w zestawieniu miesiąc do miesiąca także oznaczał lepsze wyniki . Masa przewiezionych towarów wzrosła o 1,4 mln ton (+7,5%) wobec  grudnia, praca przewozowa osiągnęła wartość o 0,5 mld tonokilometrów wyższą (+9,8%), a eksploatacyjna wzrosła o 0,4 mln pociągokilometrów (+5,4%). Średnia odległość przejazdu w styczniu była dłuższa o 5,5  km (+2,1%) niż grudniu 2022 r.  

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów towarowych zostały opublikowane na stronie  dane.utk.gov.pl.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz