Sektorkolejowy » UTK: Wyniki przewozowe w maju 2023 r. – dalsze wzrosty w przewozach pasażerskich i spadki w towarowych

UTK: Wyniki przewozowe w maju 2023 r. – dalsze wzrosty w przewozach pasażerskich i spadki w towarowych

pzez Damian

W maju 2023 r. z usług kolei skorzystało 32,3 mln pasażerów. Na przestrzeni ostatniej dekady więcej osób (32,8 mln) podróżowało pociągami tylko w październiku 2022 r. Przewieziona koleją masa wyniosła 18,6 mln ton – to czwarty miesiąc z rzędu z niższym wolumenem przewiezionych ładunków w zestawieniu rok do roku.

Przewozy pasażerskie

Pociąg jako środek transportu na bliższe i dalsze podróże wybrało ponad 32,3 mln osób – to o 1,9 mln więcej (+6,3%) niż w maju 2022 r. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wyższą miesięczną liczbę pasażerów kolei (32,8 mln) odnotowano jedynie w październiku 2022 r. Praca przewozowa osiągnęła wartość 2,1 mld pasażerokilometrów i była wyższa o prawie 0,05 mld pasażerokilometrów (+2,3%) niż rok wcześniej. W zestawieniu rok do roku wzrosła również – o 0,4 mln pociągokilometrów (+2,7%) wartość pracy eksploatacyjnej, która wyniosła 15,9 mln pociągokilometrów. Średnia odległość przejazdu pasażera w maju 2023 r. to 66,1 km, czyli o niemal 2,6 km mniej niż rok wcześniej.

Maj 2023 r. w przypadku zdecydowanej większości przewoźników pasażerskich okazał się również lepszy w zestawieniu z kwietniem. Ogółem odnotowano wzrost o 2,2 mln (+7,3%) w liczbie pasażerów, o ponad 0,1 mld pasażerokilometrów więcej (+6,3%) w wykonanej pracy przewozowej i o 0,7 mln pociagokilometrów więcej (+4,6%) w wielkości pracy eksploatacyjnej. Średnia odległość przejazdu pasażera w ubiegłym miesiącu była natomiast niższa – o 0,6 km wobec kwietnia 2023 r.

Ogółem od początku tego roku (styczeń-maj) z usług kolei skorzystało prawie 150,5 mln osób, wykonano pracę przewozową na poziomie 9,7 mld pasażerokilometrów, a eksploatacyjną w wysokości 77,8 mln pociągokilometrów.

W zestawieniu z analogicznym okresem w 2022 r. parametry te oznaczają wzrost o ponad 22,1 mln (+17,2%) w liczbie pasażerów kolei, o 1,2 mld pasażerokilometrów więcej (+14,9%) w wielkości wykonanej pracy przewozowej i o 1,3 mln pociagokilometrów więcej (+1,7%) w pracy eksploatacyjnej.

Przewozy towarowe

Maj 2023 r. w kolejowych przewozach towarowych to kolejny z rzędu miesiąc niższego wolumenu przewiezionej masy w zestawieniu rok do roku. W ubiegłym miesiącu koleją przewieziono 18,6 mln ton towarów, o 2,6 mln ton mniej (-12,2%) niż w maju 2022 r. Spadek odnotowano również w wielkości pracy przewozowej, która wyniosła niemal 5 mld tonokilometrów – o 0,5 mld tonokilometrów mniej (-8,5%) niż przed rokiem. W przypadku wykonanej przez pociągi towarowe pracy eksploatacyjnej, która wyniosła 6,9 mln pociągokilometrów, spadek wyniósł 0,6 mln pociągokilometrów (-7,8%) w zestawieniu rok do roku. Wyższa niż w maju 2022 r. (o prawie 11 km) była natomiast średnia odległość przewozu 1 tony tonu towaru, która osiągnęła wartość 266 km.

Maj 2023 r. w kolejowych przewozach towarów był natomiast nieznacznie lepszy w zestawieniu z kwietniem. Ogółem masa przewiezionych towarów wzrosła miesiąc do miesiąca o 0,6 mln ton (+3,3%), praca przewozowa była wyższa o 0,06 mld tonokilometrów (+1,2%), a praca eksploatacyjna wzrosła o 0,1 mln pociągokilometrów (+1,9%) wobec miesiąca wcześniej. Niższą niż w kwietniu 2023 r. wartość – o prawie 6 km uzyskała tylko średnia odległość przewozu 1 tony ładunku.

Ogółem w pierwszych pięciu miesiącach 2023 r. koleją przewieziono prawie 97,1 mln ton towarów, wykonano pracę przewozową na poziomie 25,9 mld tonokilometrów, a pracę eksploatacyjną w wysokości 35,5 mln pociągokilometrów. W zestawieniu z okresem styczeń-maj 2022 r. oznacza to spadek masy przewiezionych koleją towarów o 7,7 mln ton (-7,4%) i spadek pracy eksploatacyjnej o 0,2 mln pociągokolometrów (-0,7%). W przypadku pracy przewozowej jest to nieznaczny  wzrost – o 0,6 mld tonokilometrów (+2,4%) w porównaniu do pierwszych pięciu miesięcy w 2022 r.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych zostały opublikowane na stronie Dane Kolejowe.

Źródło: UTK
Fot: Dominika Szpakowska

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz