Sektorkolejowy » UTK: Wyniki przewozowe w lipcu 2023 r.

UTK: Wyniki przewozowe w lipcu 2023 r.

pzez Damian

W lipcu tego roku koleją przewieziono ponad 31,3 mln osób, co oznacza wzrost o prawie 2,7% w zestawieniu rok do roku. To zarazem najwyższa liczba pasażerów kolei odnotowana w lipcu w statystykach Urzędu Transportu Kolejowego w ostatnim dziesięcioleciu. Masa przetransportowanych koleją ładunków wyniosła 18,7 mln ton. To spadek o 10,6% wobec lipca 2022 r.

Przewozy pasażerskie

W lipcu z usług kolei skorzystało ponad 31,3 mln osób. W zestawieniu rok do roku to wzrost o 0,8 mln osób (+2,7%). Wykonana praca przewozowa wyniosła prawie 2,7 mld pasażerokilometrów i była wyższa o 0,1 mld pasażerokilometrów (+2,6%) niż w lipcu 2022 r. Praca eksploatacyjna ukształtowała się na poziomie ponad 16,8 mln pociągokilometrów – o prawie 0,6 mln pociągokilometrów więcej (+3,6%) niż przed rokiem. Lipiec 2023 r. w przypadku liczby pasażerów, wartości pracy przewozowej i eksploatacyjnej oznacza najwyższe wartości uzyskane dotychczas w tym miesiącu od 2012 r. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła prawie 86 km i jest to wartość przybliżona do wyniku uzyskanego w lipcu 2022 r.

Lipiec w przewozach pasażerskich, zgodnie z tendencją sezonową był lepszy również w porównaniu do czerwca 2023 r. W zestawieniu miesiąc do miesiąca kolej obsłużyła o prawie 0,1 mln pasażerów więcej (+0,3%), praca przewozowa była o prawie 0,4 mld pasażerokilometrów wyższa (+15,6%), a praca eksploatacyjna wzrosła o ponad 1,2 mln pociągokilometrów (+7,7%). W okresie wakacji wydłuża się również przeciętna długość podróży jaką pokonuje pasażer kolei. W lipcu 2023 r. średnia odległość przejazdu 1 pasażera zwiększyła się o ponad 11 km w porównaniu do czerwca 2023 r , tj. z 74,3 km w czerwcu  do 85,6 km w lipcu.

Ogółem od stycznia do lipca tego roku pociągami podróżowało prawie 213 mln osób, wykonano pracę przewozową na poziomie przekraczającym 14,6 mld pasażerokilometrów, a wartość pracy eksploatacyjnej wyniosła prawie 110,3 mln pociągokilometrów.

W porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. nastąpił wzrost o 24,4 mln osób (+12,9%) w liczbie pasażerów, o ponad 1,4 mld pasażerokilometrów (+11%) w pracy przewozowej i o 2,2 mln pociągokilometrów (+2%) w wykonanej pracy eksploatacyjnej.

Przewozy towarowe

W przewozach towarowych lipiec 2023 r., to kolejny miesiąc spadków w zestawieniu rok do roku. Ogółem masa przewiezionych towarów wyniosła 18,7 mln ton, to o 2,2 mln ton mniej (-10,6%) niż rok wcześniej. Praca przewozowa osiągnęła wartość prawie 5,1 mld tonokilometrów i była niższa o 0,3 mld ton (-5,5%) wobec lipca 2022 r. W odniesieniu do pracy eksploatacyjnej, która wyniosła  7,1 mln pociągokilometrów spadek wyniósł  0,3 mln pociągokilometrów  (-3,5%). Wyższe wartości odnotowano tylko w przypadku  średniej odległości przewozu tony ładunku, która wyniosła  271,5 km – o prawie 15 km więcej niż w analogicznym okresie w 2022 r. Jest to zarazem drugi najwyższy wynik średniej odległości przewozu 1 tony towarów uzyskany od początku tego roku jak i od 2012 r. Dotychczas najwyższą wartość (272 km) odnotowano w kwietniu 2023 r.

Lipiec w kolejowych przewozach towarów był natomiast lepszy w zestawieniu miesiąc do miesiąca. Masa przewiezionych towarów była wyższa o 0,6 mln ton (+3,3%),  praca przewozowa wzrosła o prawie 0,2 mld tonokilometrów (+3,4%), a praca eksploatacyjna osiągnęła wartość o prawie 0,3 mln pociągokilometrów wyższą (+3,7%) niż w czerwcu 2023 r. Nieznacznie wzrosła również (o niespełna 0,1 km) średnia odległość przewozu 1 tony towarów.

Ogółem od początku tego roku koleją przetransportowano ponad 134 mln ton ładunków, wykonano pracę przewozową w wysokości prawie 35,9 mld tonokilometrów, a pracę eksploatacyjną na poziomie prawie 49,5 mln pociagokilometrów.

W zestawieniu z okresem styczeń-lipiec 2022 r. masa przewiezionych koleją ładunków odnotowała spadek o 12 mln ton (-8,2%). W przypadku pracy przewozowej jest to nieznaczny spadek, o 0,1 mld tonokilometrów (-0,2%), a pracy eksploatacyjnej wartość niższa o 1 mln pociągokilometrów (-2%) wobec analogicznego okresu w 2022 r.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych zostały opublikowane na stronie UTK Dane Kolejowe.

Źródło: UTK
Fot. Dominika Szpakowska

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz