Sektorkolejowy » UTK włącza się w Partnerstwo Wschodnie

UTK włącza się w Partnerstwo Wschodnie

pzez Damian

Urząd Transportu Kolejowego już po raz szósty uczestniczył, na zaproszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Programie Partnerstwa Wschodniego. W tym roku gośćmi UTK byli przedstawiciele administracji państwowej z Azerbejdżanu, Mołdawii i Ukrainy.

Gośćmi Urzędu Transportu Kolejowego byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu, Ministerstwa Zdrowia Republiki Mołdowy oraz Narodowej Agencji Służby Cywilnej Ukrainy. Goście spotkali się z Prezesem UTK Ignacym Górą oraz Dyrektor Generalną UTK Małgorzatą Kalatą. Ponadto odbyli spotkania z przedstawicielami Wydziału Zasobów Ludzkich i Wydziału Rozwoju Zawodowego, gdzie omawiano m.in. zasady naboru do służby cywilnej, zatrudnienie, szkolenia, Akademię Bezpieczeństwa Kolejowego czy też elementy work-life-balace funkcjonujące w Urzędzie.

Partnerstwo Wschodnie to polityka zagraniczna Unii Europejskiej realizowana w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (uruchomiony z inicjatywy Polski i Szwecji w 2009 r.). Program obejmuje sześć państw Europy Wschodniej: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę.

Celem Partnerstwa Wschodniego, opartego na podstawowych wartościach, w tym demokracji, zasadzie rządów prawa, respektowaniu praw człowieka i podstawowych wolności, jest zbliżenie państw partnerskich do UE. Polska współpraca rozwojowa na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego realizowana jest przede wszystkim poprzez działania projektowe polskich organizacji pozarządowych (w partnerstwie z zagranicznymi), placówek dyplomatycznych oraz organów administracji rządowej.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz