Sektorkolejowy » UTK: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna

UTK: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna

pzez Damian

Ponad 80 uczestników i 18 wygłoszonych referatów – w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego odbyła się VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Transport Kolejowy 2023 Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” zorganizowana przez Prezesa UTK. Uczestnikami konferencji byli pracownicy nauki, doktoranci, studenci, oraz uczniowie szkół średnich.

Konferencja rozpoczęła się wykładem inaugurującym „Strategia nadzoru Prezesa UTK: wczoraj, dzisiaj i jutro”, który wygłosił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Przedstawił, jak kształtowały się zadania i rola organów odpowiedzialnych za nadzór nad koleją. Prezes UTK opisał także m.in. dotąd wypracowane autorskie metody nadzoru nad bezpieczeństwem, które spotykały się z pozytywną oceną Europejskiej Agencji Kolejowej, które ERA rekomendowała w innych krajach. Ważną częścią wystąpienia były wyzwania na przyszłość, wśród których znalazło się cyberbezpieczeństwo, a także proaktywne definiowanie ryzyka i zapobieganie mu przez uczestników branży kolejowej.

Podczas konferencji przedstawiono kilkanaście referatów dotyczących zagadnień związanych z branżą kolejową. Silną reprezentację miały referaty związane z wykorzystaniem innowacji w systemie kolejowym. Tematyka wystąpień związana była również z infrastrukturą oraz taborem kolejowym.

„Wymiana wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk to bardzo ważny czynnik w procesie przemian, przez jakie przechodzi polska i europejska kolej. Konferencja naukowa UTK już na stałe wpisała się w kalendarz inicjatyw cenionych przez branżę kolejową i osoby, które wiążą z nią swoją zawodową przyszłość. Do tej pory w VI edycjach wygłoszono ponad 100 referatów, a wielu uczestników znalazło zatrudnienie na kolei. Kolej w Polsce rozwija się i potrzebuje dobrze wykształconych ekspertów, dlatego ważne, by wykształceni ludzie z dużą wiedzą i umiejętnościami pracowali właśnie na jej rzecz. Szczególnie w dobie prowadzonych dużych inwestycji i planowanych projektów infrastrukturalnych” – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty za udział w konferencji. Wyróżnienie Komitetu Naukowego za referat sesji plenarnej otrzymali:

  • Aneta Pogorzelska (Politechnika Warszawska) za referat „Projektowanie odcinków zbliżania w komputerowych systemach SRK”,
  • Bartosz Nowak i Przemysław Barszcz (Politechnika Gdańska) za referat „Metody predykcji skuteczności akustycznej absorberów szynowych oraz rekomendacje do implementacji dla zarządców infrastruktury”.

Wyróżnienie Komitetu Naukowego za prezentację referatu podczas sesji plakatowej otrzymali:

  • Krzysztof Borowczyk (Politechnika Krakowska) za referat „Układ hamulcowy we współczesnych pojazdach szynowych”,
  • Anna Kwarciana (Katolicki Uniwersytet Lubelski) za referat „Działania podejmowane na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym wśród dzieci i młodzieży szkolnej”.

Wyróżnienie Prezesa UTK otrzymali:

  • Nikodem Wiśniewski oraz Janusz Gołaszewski(Zespół Szkół Logistycznych nr 12 we Wrocławiu) za referat „Ergonomia na stanowisku pracy dyżurnego ruchu”,
  • Dawid Simiński (Politechnika Śląska) za referat „Innowacyjny system bezpieczeństwa na przejazdy kolejowo – drogowe (system identyfikacji pojazdu szynowego)”.

W Komitecie naukowym konferencji znaleźli się: dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN z Polskiej Akademii Nauk (Przewodniczący Komitetu Naukowego), dr hab. inż. Jakub Młyńczak, prof. P.Ś. z Politechniki Śląskiej (Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego), prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, dr hab. inż. Jerzy Wojciechowski, prof. UTH Rad z Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu, dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. P.K. z Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż., Artur Kierzkowski, prof. P.Wr. z Politechniki Wrocławskiej, dr inż., Zbigniew Kędra z Politechniki Gdańskiej, dr inż. Andrzej Kochan z Politechniki Warszawskiej, dr inż. Wojciech Gamon z Politechniki Śląskiej, dr inż. Marzena Graboń – Chałupczak z Akademii WSB, dr inż. Paweł Rolek z Instytutu Transportu Kolejowego, dr inż. Aleksander Drzewiecki z Urzędu Transportu Kolejowego, dr Jan Siudecki z Urzędu Transportu Kolejowego, dr inż. Tomasz Kuminek z Urzędu Transportu Kolejowego oraz mgr inż. Jacek Górski Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz