Sektorkolejowy » UTK umorzyło postępowanie dotyczące cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa CTL Logistics

UTK umorzyło postępowanie dotyczące cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa CTL Logistics

pzez Adrian

Kontrola spółki CTL Logistics Sp. z o.o.

We wrześniu 2021 roku w przedsiębiorstwie CTL Logistics Sp. z o.o. została przeprowadzona kontrola, która wykazała pewne nieprawidłowości, które dotyczyły Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. W wyniku wykazania nieprawidłowości wszczęto postępowanie w sprawie wycofania certyfikatu bezpieczeństwa.

„Spółka wniosła o umorzenie postępowania uznając, iż w toku prowadzonej w Spółce kontroli nie stwierdzono naruszeń, których istotność pociągałaby za sobą konieczność cofnięcia Spółce certyfikatu bezpieczeństwa w całości. W związku z tym prowadzenie postępowania było w naszej opinii bezprzedmiotowe. Niemniej, przez ostatnie kilka miesięcy współpracowaliśmy bardzo intensywnie na linii Spółka – Urząd Transportu Kolejowego tak aby usunąć stwierdzone nieprawidłowości i zapewnić najwyższy z możliwych poziom bezpieczeństwa przewozów. Każda kontrola ze strony Prezesa UTK jest dla nas okazją do doskonalenia systemów zarzadzania bezpieczeństwem na kolei”

– mówił Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics.

Przedsiębiorstwo CTL Logistics zdecydowało się, aby w pojazdach trakcyjnych zainstalować blokady alkoholowe.

Co to jest certyfikat bezpieczeństwa?

Certyfikat bezpieczeństwa jest dokumentem, który potwierdza ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność do realizowania przez niego koniecznych wymagań bezpieczeństwa, które widnieją w specyfikacjach technicznych interoperacyjności oraz pozostałych przepisach prawa wspólnotowego i prawa krajowego. Certyfikat ten uprawnia przewoźnika do wykorzystywania infrastruktury kolejowej oraz świadczenia usług trakcyjnych.

Umorzenie postępowania w sprawie CTL Logistics

W dniu 1 lutego 2022 roku Prezes UTK (Urząd Transportu Kolejowego) umorzył postępowanie administracyjne, które dotyczyło cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa CTL Logistics sp. z o.o. Postępowanie w tej sprawie toczyło się od października 2021 roku. Podczas trwania postępowania spółka CTL Logistics sp. z o.o. podjęła inicjatywy, których zadaniem było wykluczenie występujących dotychczas naruszeń. Ponadto przewoźnik wdrożył rozwiązania, które mają zapobiec występowaniu takich nieprawidłowości w przyszłości. Zdaniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego kroki podjęte przez CTL Logistics zapewniają prawidłowe świadczenie usług przewozowych.

Autor: Damian Malesza
Fot. CTL Logistics

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz