Sektorkolejowy » UTK: Spotkanie zespołu do spraw stawek za dostęp do infrastruktury

UTK: Spotkanie zespołu do spraw stawek za dostęp do infrastruktury

pzez Damian

Kolejny raz obradował Zespół do spraw stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej. W trakcie spotkania 8 lutego 2023 r. w którym udział brały organizacje społeczne omówione zostały bieżące problemy rynku wymagające regulacji.

Szóste posiedzenie Zespołu do spraw stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej, przeznaczone było szczególnie dla organizacji społecznych. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, Fundacji „Pro Kolej”, Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych oraz Instytutu Spraw Obywatelskich.

Spotkanie było poświęcone zagadnieniom dotyczącym sektora transportu kolejowego, które organizacje społeczne uznają obecnie za istotne i problemom, jakie dostrzegają. W trakcie dyskusji proponowano również sposoby ich rozwiązania.

Uczestnicy poddali dyskusji problem poszukiwania pozainwestycyjnych czynników które będą  stymulować rozwój kolei w Polsce. Szczególnie podkreślano rolę regulacji, jako istotnego czynnika wzrostu roli kolei w transporcie osób i rzeczy.

W zakresie tematyki kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej, podczas spotkania prowadzono dyskusję dotyczącą celów jakim powinien sprostać docelowy model stawek dostępu do infrastruktury kolejowej (cele polityki stawkowej). Poruszano również kwestie takie jak:

  • zapewnienie konkurencyjności opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej,
  • premiowanie Zarządcy za wzrost efektywności z tytułu wzrostu pracy przewozowej na sieci,
  • transparentność kosztów zarządcy i kalkulacji opłat,
  • ewaluacja dotychczas obowiązującego systemu kalkulacji stawek.

Zespół ds. stawek dostępu do infrastruktury kolejowej został powołany przez Prezesa UTK w celu poszukiwania systemowych rozwiązań stymulujących rozwój transportu kolejowego.

Źródło: UTK
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz