Sektorkolejowy » UTK: Spotkanie w sprawie sytuacji na Warszawskim Węźle Kolejowym

UTK: Spotkanie w sprawie sytuacji na Warszawskim Węźle Kolejowym

pzez Damian

Sytuacji na Warszawskim Węźle Kolejowym poświęcone było spotkanie zespołu ds. monitorowania bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce. Z inicjatywy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych oraz Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Zarządca infrastruktury i przewoźnicy zadeklarowali współpracę oraz podjęcie działań by w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji jak w pierwszym tygodniu po marcowej korekcie rozkładu jazdy pociągów.

Prezes UTK zwołał nadzwyczajne posiedzenie zespołu zadaniowego do spraw monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce. Głównym tematem było omówienie sytuacji, która miała miejsce w ostatnim tygodniu na Warszawskim Węźle Kolejowym. Wyjaśnienia przedstawili przedstawiciele PKP PLK oraz przewoźników Kolei Mazowieckich i SKM w Warszawie. Jednym z kluczowych zagadnień poruszonych podczas spotkania była identyfikacja i odpowiednia ocena ryzyka przez zarządcę infrastruktury, związanego z wdrażaniem rocznego rozkładu jazdy pociągów, jego poszczególnych korekt oraz eksploatowania inwestycji w trakcie realizacji.

Podczas spotkania podkreślono, że PKP PLK powinna monitorować skuteczność przyjętych środków bezpieczeństwa, które zostały przez nią wdrożone. Powinna podjąć działania systemowe, które zagwarantują że takie sytuacje potencjalne niebezpieczne nie będą się powtarzać.

PKP PLK i przewoźnicy zostali pisemnie wezwani do przedstawienia szczegółowych informacji oraz dowodów w sprawie w zakresie przeprowadzonej oceny ryzyka przed wdrożeniem korekty jazdy oraz informacji w zakresie monitorowania przez spółkę skuteczności przyjętych środków bezpieczeństwa

Ponadto omówiono kwestie związane z przygotowaniem rozkładu jazdy i współpracy w tym zakresie pomiędzy zarządcą infrastruktury a pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi. Prezes UTK podkreślił, że negatywne skutki zaistniałej sytuacji najbardziej odczuwają pasażerowie. W tym kontekście zwrócono uwagę na kluczowe znaczenie prawidłowej informacji pasażerskiej.

Wszystkie podmioty zadeklarowały gotowość współpracy w zakresie wypracowania odpowiednich mechanizmów zabezpieczających przed wystąpieniem podobnych przypadków zakłóceń w przyszłości.

Niezależnie od spotkania, Prezes UTK prowadzi kontrole u zarządcy infrastruktury – dotyczą one przygotowania do wprowadzenia korekty rozkładu jazdy pociągów oraz czterech przypadków skierowania pociągu na niewłaściwy tor na stacji Warszawa Zachodnia. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego nie stanowi to zagrożenia, jednak powoduje utrudnienia. Z uwagi na powtarzalność wskazuje to, że dyżurni ruchu tak jak kontrolerzy ruchu lotniczego nie mogą pracować pod jakąkolwiek presją – ani wewnętrzną ani zewnętrzną. Dlatego konieczne jest zapewnienie dyżurnym właściwych warunków pracy i uspokojenie całej sytuacji.

Ponadto Prezes UTK prowadzi aktualnie wobec PKP PLK postępowanie administracyjne w sprawie stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, polegających na niezapewnieniu odpowiedniej informacji pasażerskiej. Postępowanie może zakończyć się nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku obrotowym.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz