Sektorkolejowy » UTK: Rekord dekady w przewozach pasażerskich

UTK: Rekord dekady w przewozach pasażerskich

pzez Damian

Rekord dekady w przewozach pasażerskich i nieznaczne spowolnienie w transporcie towarów. We wrześniu 2022 r. pociągami podróżowało 29,6 mln pasażerów – to niemal o 5 mln więcej niż przed rokiem. Natomiast 20,5 mln ton towarów przewiezionych koleją w ubiegłym miesiącu oznacza spadek o 0,5 mln ton w porównaniu do września 2021r.

Przewozy pasażerskie

We wrześniu 2022 r. z usług kolei skorzystało 29,6 mln pasażerów, co w porównaniu do września 2021 r. oznacza wzrost o ponad 4,7 mln osób (+19%). Wzrost odnotowano również w wartościach pracy przewozowej, która wyniosła  prawie 2 mld pasażerokilometrów i była o 0,4 mld wyższa (+26,2%) niż przed rokiem. Praca eksploatacyjna na poziomie 15,3 mln pociągokilometrów była wyższa o 0,5 mln (+3,5%) rok do roku. Średnia odległość jaką pasażer kolei pokonał we wrześniu tego roku to 67 km – prawie o 4 km więcej (+6,1%) niż we wrześniu 2021 r. Wrzesień 2022 r. pod względem liczby pasażerów, pracy przewozowej i eksploatacyjnej zakończył się najlepszymi wynikami od dziesięciu lat.

We wrześniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem 2022 r. koleją podróżowało o 1,1 mln pasażerów mniej (-3,6%). W pracy przewozowej odnotowano spadek o 0,6 mld pasażerokilometrów (-24,5%), co jest związane z mniejszą o 18,5 km (-21,6%) średnią długością przejazdu jednego pasażera w porównaniu z sierpniem. Praca eksploatacyjna wykazana we wrześniu tego roku była niższa o 1,1 mln pociągokilometrów (-6,7%) w zestawieniu miesiąc do miesiąca.

Ogółem w trzecim kwartale koleją przewieziono 90,8 mln pasażerów – o 23,8% więcej niż w analogicznym okresie w 2021 r., wykonano pracę przewozową w wysokości 7,2 mld pasażerokilometrów – o 30,3% wyższą, a pracę eksploatacyjną na poziomie 47,9 mln pociągokilometrów – więcej o 3,2% w porównaniu do trzeciego kwartału w 2021 r.

Trzeci kwartał tego roku przyniósł rekordowe wyniki w kolejowych przewozach osób. Duże wzrosty liczby pasażerów odnotowano w wakacje. Wrzesień pod tym względem był nieco słabszy, jednak liczba pasażerów w tym miesiącu i tak była rekordowa w ostatnich dziesięciu latach. Duże zainteresowania koleją cieszy, ale to również szereg wyzwań dla przewoźników: dostosowanie częstotliwości kursowania pociągów do potrzeb i zapewnienie odpowiedniej ilości taboru. Sprostanie tym oczekiwaniom będzie determinowało dalsze wzrosty przewozów” – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. ”.

Trzeci kwartał tego roku odpowiada za 36,5% pasażerów przewiezionych koleją od początku roku. Ogółem od stycznia do września 2022 r. z usług kolei skorzystało prawie 249 mln pasażerów, praca przewozowa wyniosła 17,8 mld pasażerokilometrów, a eksploatacyjna 139,7 mln pociągokilometrów. W zestawieniu z analogicznym okresem 2021 r. są to wartości wyższe odpowiednio o 46,1% w liczbie pasażerów, 56,4% w pracy przewozowej i 5,3% w  pracy eksploatacyjnej.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich zostały opublikowane na stronie Dane Kolejowe.

Przewozy towarowe

W kolejowych przewozach towarowych drugi miesiąc z rzędu w ujęciu rok do roku zmniejszyła się masa przewiezionych towarów. We wrześniu przewieziono łącznie 20,5 mln ton, co oznaczało spadek o 0,5 mln ton (-2,4%) w odniesieniu do września 2021 r. Pozostałe parametry były natomiast wyższe. Praca przewozowa wyniosła 5,3 mld tonokilometrów – więcej o niemal 0,4 mld tonokilometrów (7,4%). Praca eksploatacyjna wyniosła 7,1 mln pociągokilometrów co oznaczało wzrost o 0,05 mln pociągokilometrów (0,7%) w porównaniu do 2021 r. Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 258 km – o niemal 24 km więcej niż przed rokiem.

W odniesieniu do sierpnia 2022 r. we wrześniu wszystkie parametry były niższe. Masa przewiezionych towarów zmniejszyła się o 0,4 mln ton (spadek o 1,8%). Praca przewozowa zmniejszyła się o 120 mln tonokilometrów (spadek o 2,2%), natomiast praca eksploatacyjna charakteryzowała się spadkiem na poziomie 0,5 mln pociągokilometrów (o 6,1%). Średnia odległość przejazdu w stosunku sierpnia skróciła się o 1 km.

„Kolej w Polsce ma wszelkie predyspozycje żeby się rozwijać, jednak wojna w Ukrainie i globalne perturbacje, których konsekwencjami są utrudnienia w realizowaniu dotychczasowych przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku w znaczący sposób przemodelowały funkcjonowanie niektórych kolejowych przedsiębiorstw w Polsce. Konsekwencjami tych wydarzeń są mniejsze przewozy na kierunku wschód-zachód oraz potrzeba zintensyfikowania przewozów na kierunku północ- południe, który charakteryzuje się jednak innymi kanałami logistycznymi z uwzględnieniem portów morskich” – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W trzecim kwartale 2022 r. przewieziono łącznie nieco ponad 62,3 mln ton, co oznaczało o 0,6 mln ton (-0,9%) mniej niż w analogicznym kwartale 2021 r. Praca przewozowa była za ten okres wyższa o 1,5 mld tonokilometrów (10,7%) i wyniosła 16,1 mld tonokilometrów. Praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 22,1 mln pociagokilometrów, co oznaczało wzrost o 0,9 mln pociągokilometrów (4,4%). Średnia odległość przewozu w tym czasie wyniosła 258 km i była o 27 km dłuższa niż w 2021 r.

Od początku roku koleją przewieziono 187,4 mln ton towarów. Praca przewozowa wyniosła niemal 47 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna 64,7 mln pociągokilometrów. To kolejno o 4,3% przewiezionej masy towarów, 13,4% pracy przewozowej i 6,7% pracy eksploatacyjnej więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów towarowych zostały opublikowane na stronie Dane Kolejowe.

Źródło: utk.gov.pl
Fot. materiały własne

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz