Sektorkolejowy » UTK przyjął cele strategiczne na lata 2023 – 2027

UTK przyjął cele strategiczne na lata 2023 – 2027

pzez Damian

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował cele strategiczne i zadania zaplanowane do realizacji na lata 2023 – 2027. Najważniejsze w najbliższych latach będą zagadnienia związane z nowoczesnym urzędem, bezpieczeństwem, interoperacyjnością i regulacją. Strategia była konsultowana z przedstawicielami rynku kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego przyjął i opublikował cele strategiczne i zadania na lata 2023 – 2027. Zostały one opracowane w podziale na cztery najważniejsze kategorie: nowoczesny urząd, bezpieczeństwo, interoperacyjność i regulacja.

„Chcemy się nadal rozwijać, ponieważ zgodnie z naszą misją pragniemy kreować bezpieczne i konkurencyjne warunki świadczenia usług transportu kolejowego. Dlatego cele strategiczne na najbliższe lata obejmują składowe – nowoczesny urząd, bezpieczeństwo, interoperacyjność i regulacja. Ważnym aspektem funkcjonowania UTK jest nasza otwartość, którą będziemy wzmacniać dla efektywnego dialogu z branżą kolejową. Jej wyrazem są także konsultacje tej strategii. Dzięki takiemu działaniu mamy pewność, że odpowiada ona na bieżące potrzeby i wyzwania stojące przed urzędem i rynkiem kolejowym. Założenia, które przedstawiam w strategii na lata 2023 – 2027, stawiają wysoko poprzeczkę ale prowadzą do rozwoju urzędu jak i całej branży kolejowej. Jednocześnie jestem przekonany, że te ambitne cele są do realizacji do 2027 roku” – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Nowoczesny Urząd

W ostatnich latach Urząd Transportu Kolejowego konsekwentnie realizował działania wpisujące się w budowanie nowoczesnego urzędu, które będą kontynowanie. W tym obszarze warto wskazać przede wszystkim zbudowanie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, które jest nowoczesnym ośrodkiem przeznaczonym do egzaminowania maszynistów według nowych zasad obowiązujących od 2023 r. Ważnym elementem w procesie unowocześnienia UTK będzie wdrożenie Wirtualnego UTK – platformy, dzięki której sprawy urzędowe będzie można załatwić on-line, a także uruchomienie centrum informacji o prawach pasażera wraz z infolinią. UTK będzie także kontynuował i rozwijał inicjatywy budujące profesjonalny zespół, takie jak szkolenia w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego czy program rozwoju talentów. Ważnym obszarem funkcjonowania UTK będą nadal działania społecznie odpowiedzialne, jak np. promowanie turystyki kolejowej, zabytków kolejnictwa czy pomoc charytatywna.

Bezpieczeństwo

Działania w obszarze bezpieczeństwa powinny skupiać się na zapewnieniu dalszego, stabilnego wzrostu jego poziomu. Jednym z największych wyzwań jest m.in. nadzór nad zdarzeniami SPAD i minimalizacja ryzyk systemu kolejowego. Konieczne jest zatem dalsze poddawanie analizie gromadzonych przez UTK danych z zakresu bezpieczeństwa. Wnioski płynące z analizy danych z zakresu bezpieczeństwa, muszą przekładać się na działania prowadzące do wskazania powtarzalnych zagrożeń i trendów dotyczących bezpieczeństwa. Kontynuowane będą także działania edukacyjne w ramach Kampanii Kolejowe ABC w tematyce bezpieczeństwa na terenach kolejowych, a w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych. Deklaracja Kultury Bezpieczeństwa to istotne i cenione przez Sygnatariuszy narzędzie wspierające podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Kluczowym obszarem działalności UTK będzie także certyfikacja podmiotów funkcjonujących na rynku. Wdrożenie IV pakietu kolejowego zmieniło bowiem zasady certyfikacji podmiotów kolejowych z zakresu bezpieczeństwa. Zgodnie z nowym trybem, muszą one uzyskać jednolity certyfikat bezpieczeństwa lub autoryzację bezpieczeństwa. Zmienił się również zakres podmiotów objętych obowiązkiem posiadania certyfikatu ECM.

Interoperacyjność

Przez ostatnie dziesięciolecia systemy kolejowe w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej rozwijały się niezależnie od siebie, z zastosowaniem różnych rozwiązań technicznych. Takie zróżnicowanie utrudnia świadczenie usług przez przewoźników kolejowych oraz powoduje, że muszą oni ponosić większe koszty działalności związane np. z zakupem i utrzymaniem różnych rodzajów taboru. Dlatego cele strategiczne UTK przewidują dalsze wdrażanie interoperacyjności, a więc zharmonizowanie wymagań technicznych na poziomie Unii Europejskiej, które powinno doprowadzić do sytuacji, w której pociąg może przekroczyć granice wielu państw członkowskich bez zatrzymywania się w celu dokonania jakichkolwiek czynności technicznych np. zmiany lokomotywy. W skład nadzoru nad wdrażaniem interoperacyjności wchodzi m.in. strategia wdrażania ERTMS w Polsce.

Regulacja

Rolą Urzędu Transportu Kolejowego jest m.in. zapewnienie niedyskryminujących warunków korzystania z infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej. Duży wpływ na to mają czynniki związane z dostępem do infrastruktury, opłatami za dostęp, ofertą przewozową czy prawami pasażerów. Skuteczne oddziaływanie na transport kolejowy poprzez odpowiednie regulacje może przyczynić się do wzrostu efektywności transportu kolejowego, dlatego obszar ten został objęty celami strategicznymi na najbliższe lata. Również obszar nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów jest istotnym elementem pracy UTK.

Pierwsze cele strategiczne UTK zostały ogłoszone na lata 2018 -2021. Jako kluczowe obszary wskazane zostały: bezpieczeństwo, regulacja i nowoczesny urząd. Obecnie, między innymi w wyniku wdrożenia regulacji IV pakietu kolejowego, obszary rozwoju zostały uzupełnione o kwestie interoperacyjności. To kluczowy kierunek współczesnej kolei europejskiej.

Dokument „Urząd Transportu Kolejowego. Cele strategiczne 2023 – 2027”

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz