Sektorkolejowy » UTK: Przedłużenie świadectw bezpieczeństwa podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego

UTK: Przedłużenie świadectw bezpieczeństwa podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego

pzez Damian

Jedynie te świadectwa bezpieczeństwa, których ważność upłynęła podczas trwania stanu pandemii, a potem podczas stanu zagrożenia epidemicznego zostały automatycznie przedłużone i będą obowiązywać w obrocie prawnym przez 180 dni licząc od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego. Świadectwa takie są nadal ważne, a przedsiębiorcy mogą na ich podstawie prowadzić działalność gospodarczą.

Zgodnie z ustawą o COVID-19, w przypadku gdy termin ważności świadectwa bezpieczeństwa upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności świadectwa bezpieczeństwa ulega przedłużeniu do 180 dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.

Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego świadectwa bezpieczeństwa, których ważność upłynęła w trakcie jego trwania, zachowają swoją ważność jeszcze przez 180 dni. W tym czasie dla wniosków, które już wpłynęły lub wpłyną do pół roku od odwołania ww. stanu, do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego możliwe będzie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydanie nowego uprawnienia.

W sprawie świadectw bezpieczeństwa, których nie obejmie ustawa o COVID-19 (termin ważności kończy się po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego), należy wystąpić z wnioskiem o przedłużenie w terminie wskazanym w § 4 ust. 5 rozporządzenia z 15 lipca 2021 r., tj. minimum 4 miesiące przed upływem ważności uprawnienia, by mieć pewność, że wniosek ten zostanie rozpatrzony do dnia upływu jego ważności. Szczegółowe informacje dotyczące wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa, wraz z wzorami dokumentów i omówieniem opłat znajdują się w zakładce Usługi na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło: UTK
Fot. Jan Bytnar – zdjęcie ilustracyjne

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz