Sektorkolejowy » UTK: Prostsza procedura przy zmianie nazwy lub adresu ECM

UTK: Prostsza procedura przy zmianie nazwy lub adresu ECM

pzez Damian

Zmiana nazwy lub adresu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) nie będzie wymagała przeprowadzenia procedury podobnej do wydania nowego certyfikatu zgodności dla ECM lub certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania. Zastosowanie w takim przypadku będą miały przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Nie dotyczy to zmiany formy prawnej ECM.

Do tej pory zmiana nazwy bądź adresu ECM powodowała konieczność przeprowadzenia procedury oceny merytorycznej wniosku. Jednak art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego pozwala na prowadzenie sprawy z wniosku o zmianę decyzji, badając przy nim jedynie samą zmianę w zakresie nazwy i/lub adresu podmiotu wskazanego na certyfikacie. Wniosek złożony na podstawie art. 155 k.p.a. pozwoli na szybką zmianę danych w wydanych już wcześniej uprawnieniach.

Informację na temat procesu składnia wniosku oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie UTK w zakładce Usługi ➤ Certyfikowany ECM ➤Usługi dla ECM ➤ Certyfikat ECM.

Źródło: UTK
Fot. JBCrew

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz