Sektorkolejowy » UTK: Ponad 187 tys opóźnionych pociągów w 2023 r.

UTK: Ponad 187 tys opóźnionych pociągów w 2023 r.

pzez Damian

Poziom punktualności przewozów pasażerskich w 2023 r. wyniósł 90,1%, co oznacza wzrost tego wskaźnika o 1,47 punktu procentowego w porównaniu z 2022 r. Najniższy współczynnik punktualności był w IV kwartale 2023 r. i osiągnął poziom 88,8%. Łącznie w 2023 r. uruchomiono 1,89 mln pociągów pasażerskich – w porównaniu do 2022 r. był to wzrost o niecałe 4% (65,4 tys. pociągów). W przewozach towarowych punktualność w 2023 r. osiągnęła poziom 51,03% (wzrost o 7,41 punktu procentowego), przy czym liczba pociągów towarowych spadła o 8,36%.

Przewozy pasażerskie

W 2023 r. z polskiej kolei skorzystała rekordowa liczba pasażerów – ponad 374,4 mln. Przewoźnicy uruchomili ponad 1,89 mln pociągów pasażerskich, zaś praca eksploatacyjna zrealizowana przez nich wyniosła ponad 191 mln pociągokilometrów. Taka sytuacja wskazuje na wciąż rosnące zainteresowanie ofertą przewozów pasażerskich. Pomimo wzrostu poziomu wszystkich parametrów eksploatacyjnych, punktualność pociągów w 2023 r. poprawiła się względem roku ubiegłego i wyniosła 90,1%, co oznacza wzrost o 1,47 punktu procentowego.

2023 r. był pierwszym od 2020 r. w miarę stabilnym okresem realizacji przewozów pasażerskich. Jednak ponad 187 tysięcy pociągów pasażerskich odnotowało opóźnienie na stacji końcowej. Niska punktualność dotyczy zwłaszcza połączeń dalekobieżnych w okresie wakacyjnym. Pod względem łącznego czasu trwania opóźnień głównymi przyczynami były te przypisane do grupy „Tabor”. W ostatnim kwartale 2023 r. wpływ na punktualność miała też w dużym stopniu pogoda – wiatr, mróz czy opady śniegu – odnosi się do wyników punktualności dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dane za cały rok wskazują, że najlepszy wynik punktualności odnotowały pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej z parametrem na poziomie 98,66%. Kursowanie pociągów tego przewoźnika w 2023 r. było ograniczone m.in. w związku z remontem dworca Warszawa Zachodnia. Skutkowało to ograniczeniem realizacji przewozów na linii 47. Drugie miejsce pod względem punktualności zajął przewoźnik PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Jego pociągi kursowały z punktualnością na poziomie 98,03%. Żaden z pozostałych przewoźników pasażerskich (nie wliczając dwóch przewoźników uprzywilejowanego ruchu tranzytowego) nie przekroczył pułapu 95% punktualności. Ośmiu przewoźników nie przekroczyło nawet 90%, a wśród nich Koleje Mazowieckie (punktualność 89,56%) oraz PKP Intercity (punktualność 72,54%).

Dane za IV kwartał 2023 r. wskazują na wzrost punktualności w stosunku do IV kwartału 2022 r. (z 86,63% do 88,73%). Pomimo tego punktualność w IV kwartale minionego roku jest najniższa spośród wszystkich kwartałów w 2023 r., na co wpływ miały liczne opóźnienia w listopadzie i grudniu. Punktualność w grudniu 2023 r. była najniższa od dwóch lat.

Przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity w każdym miesiącu 2023 r. (z wyjątkiem stycznia) odnotował wzrost punktualności względem poprzedniego roku. W marcu wskaźnik punktualności był wyższy o 11,4 punktu procentowego, a w lipcu aż o 13 punktów procentowych niż w analogicznych miesiącach 2022 r. Pomimo tych pozytywnych danych przewoźnik od dwóch lat nie przekroczył w żadnym z miesięcy punktualności na poziomie 80%, a najlepszy wynik w 2023 r. to 78% osiągnięte w październiku.

Raport UTK o punktualności pociągów pasażerskich w 2023 r. dostępny jest na stronie internetowej UTK.

Przewozy towarowe

W całym 2023 r. w przewozach towarowych punktualność wyniosła 51,03%. Oznacza to, że pociągi były bardziej punktualne niż w 2022 r., kiedy punktualność kształtowała się na poziomie 43,62% (wzrost o 7,41 punktu procentowego).

W ostatnim kwartale 2023 r. do stacji końcowej punktualnie dotarło 50,35% pociągów towarowych. W porównaniu do III kwartału 2023 r. punktualność była niższa o 1,54 punktu procentowego, natomiast w porównaniu do II kwartału niższa o 3,22 punktu procentowego. W przypadku pociągów uruchamianych na terenie kraju wskaźnik punktualności wyniósł 53,28%, natomiast pociągi międzynarodowe osiągnęły ten wskaźnik na poziomie 37,95%.

W przewozach towarowych widać znaczący wzrost punktualności, niestety przy jednoczesnym spadku liczby uruchamianych pociągów towarowych. Ograniczenie relacji, w których często dochodziło do dużych opóźnień (jak np. niektóre trasy związane z transportem towarów tranzytem), spowodowało polepszenie jednego z głównych wskaźników jakościowych – uważa dr inż. Ignacy Góra.

Średnie opóźnienie w przewozach towarowych wyniosło 658 minut, co w porównaniu do roku ubiegłego oznacza spadek o 208 minut.

Wyniki punktualności w towarowych przewozach kolejowych za cały 2023 r. oraz dane archiwalne znajdują się na stronie Dane Kolejowe w dziale Punktualność.

Źródło: UTK
Fot. JBCrew

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz