Sektorkolejowy » UTK organizuje konkurs dla dzieci o bezpieczeństwie na torach kolejowych

UTK organizuje konkurs dla dzieci o bezpieczeństwie na torach kolejowych

pzez Adrian

Rogatek – bohater Kampanii Kolejowe ABC w roli głównej

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza do udziału w konkursie pt. „Kolej na zimowe opowiadanie z Rogatkiem”. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisanie opowiadania, które dotyczy bezpiecznego spędzania czasu wolnego z nosorożcem Rogatkiem (bohater Kampanii Kolejowe ABC), podczas trwania ferii zimowych.

Tematyka prac konkursowych

Tematyka pracy konkursowej powinna być związana z właściwym zachowaniem oraz stosowaniem się do zasad bezpieczeństwa na terenach kolejowych (przykładowo na stacjach kolejowych, w pociągach, na obszarze przejazdów kolejowo-drogowych).

Jak powinna wyglądać prawidłowo przygotowana praca konkursowa?

Prawidłowo napisane opowiadanie musi:

 • być przygotowane w języku polskim
 • być dotychczas niepublikowane oraz nienagradzane
 • dotyczyć bohatera, którym jest Rogatek
 • spełniać warunki objętości pracy, czyli zawierać od 1800 do 5400 znaków, należy pamiętać, że do liczby znaków nie wlicza się spacji oraz odstępów
 • zawierać dane uczestnika konkursu, czyli: imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres zamieszkania
 • spełniać cele konkursu (cele konkursu są dostępne w jego regulaminie na stronie organizatora TUTAJ)

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs organizowany przez Urząd Transportu Kolejowego jest skierowany do dzieci oraz młodzieży w trzech grupach wiekowych:

 • 4-6 lat
 • 7-9 lat
 • 10-12 lat

Należy pamiętać, że jeden uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową. Opowiadanie może zostać napisane przy pomocy rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne oraz bezpłatne. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, która musi zostać przesłana do organizatora konkursu. Ponadto wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Co można wygrać?

Nagrody, jakie przewidziano w konkursie pt. „Kolej na zimowe opowiadanie z Rogatkiem” to specjalne pakiety edukacyjne, które zawierają:

 • książkę edukacyjną Kampanii Kolejowe ABC II
 • kolorowankę „Kolejowe przygody nosorożca Rogatka”
 • upominki odblaskowe
 • kredki
 • dużą maskotkę nosorożca Rogatka
 • pendrive

Laureaci konkursu zostaną wybrani spośród 3 grup wiekowych (jeden laureat w każdej z grup).

Termin składania prac oraz ogłoszenie wyników

Prace konkursowe mogą być dostarczane do organizatora konkursu od 26 stycznia 2022 r. do 9 lutego 2022 r. do godziny 23:59. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego można przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy (konkurs@utk.gov.pl).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 16 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje, warunki udziału w konkursie, zasady, które należy spełnić oraz oświadczenie dla opiekunów prawnych znajdują się w regulaminie konkursu, który jest dostępny TUTAJ.

Więcej informacji o „Kampanii Kolejowe ABC” można znaleźć TUTAJ.

Autor: Damian Malesza
Fot. dziennikelblaski.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz