Sektorkolejowy » UTK: Konsultacje z przedstawicielami rynku kolejowych przewozów towarowych

UTK: Konsultacje z przedstawicielami rynku kolejowych przewozów towarowych

pzez Damian

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego po raz trzeci przeprowadza konsultacje z podmiotami i organizacjami zaangażowanymi w kolejowy transport towarów. W dwóch poprzednich edycjach konsultacje były realizowane z konkretnymi grupami, obecna edycja skierowana jest do wszystkich, którzy chcą się wypowiedzieć na temat funkcjonowania kolejowego rynku przewozu towarów w Polsce.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego co najmniej raz na 2 lata przeprowadza konsultacje z podmiotami i organizacjami zaangażowanymi w kolejowy transport towarów. Poprzednie konsultacje były przeprowadzane w 2019 r. i 2021 r. z podmiotami biorącymi udział w transporcie towarów, przewoźnikami towarowymi, organizacjami reprezentującymi korzystających z towarowego transportu kolejowego i obiektami infrastruktury usługowej.

Mając na uwadze realizację działań strategicznych Urzędu Transportu Kolejowego, celem tegorocznych konsultacji jest pozyskanie opinii na temat funkcjonowania rynku kolejowego transportu towarowego w Polsce od jak najszerszego grona zainteresowanych. Stąd też obecnie konsultacje przybrały formę ankiety, która jest dostępna dla każdego, kto chciałby wyrazić opinię na temat funkcjonowania i rozwoju rynku przewozów towarowych.

Ankieta opublikowana stronie internetowej Urzędu zawiera głównie pytania zamknięte, jednak istnieje w nich możliwość podzielenia się własną opinią. Szacowany czas wypełnienia ankiety wynosi ok. 15 minut. Formularz zawiera ok. 40 pytań, które zostały podzielone na pięć bloków:

  • ocena funkcjonowania transportu towarów koleją w Polsce,
  • transport intermodalny,
  • współpraca z zarządcą infrastruktury, z operatorami obiektów infrastruktury usługowej i bocznicami,
  • zrównoważony rozwój w sektorze kolejowym,
  • prognozy do 2030 r. na temat rozwoju transportu kolejowego w przewozach towarów w Polsce.

W ciągu ostatnich dwóch lat na rynku kolejowym nastąpiło wiele istotnych zmian. Odwołany został stan pandemii COVID-19, który miał znaczący wpływ na funkcjonowanie przewozów w Polsce i na świecie. Gdy przed rynkiem otworzyły się szersze perspektywy, w Ukrainie wybuchła wojna, która być może jeszcze mocniej wpłynęła rynek kolejowy niż sankcje związane z pandemią. Dlatego też pozyskane z ankiety dane będą cennym źródłem informacji na temat trudności i wyzwań, z jakimi spotykają się podmioty, które chcą być częścią rynku kolejowych przewozów towarowych, oraz wskażą propozycje ich rozwiązania.

Ankieta jest dostępna do 25 września 2023 r. pod adresem.

Wyniki konsultacji zostaną podsumowane w specjalnym raporcie, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło: UTK
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz