Sektorkolejowy » UTK: Cenniki za dostęp do infrastruktury kolejowej

UTK: Cenniki za dostęp do infrastruktury kolejowej

pzez Damian

Większość zarządców infrastruktury w rozkładzie jazdy 2023/2024 pozostanie przy cennikach dostępu obowiązujących w roku bieżącym. O zatwierdzenie projektu nowego cennika zawnioskowały Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Pomorska Kolej Metropolitalna oraz „Euroterminal Sławków”.

Zarządcy PKP PLK, Cargotor, PKP SKM w Trójmieście, Betrans i PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków poinformowali Prezesa UTK, że będą stosować na rozkład jazdy pociągów 2023/2024 cennik obowiązujący w dotychczasowym rozkładzie jazdy pociągów.

Prezes UTK rozpatruje wnioski zarządców:

  • Pomorska Kolej Metropolitalna (wniosek dotyczący opłaty podstawowej),
  • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (wniosek dotyczący opłaty podstawowej),
  • „Euroterminal Sławków” (wniosek dotyczący opłaty podstawowej i manewrowej).

Przedsiębiorstwa uznane za zarządców lokalnej infrastruktury kolejowej niemającej strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego (Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o., Infra Silesia S.A., Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o., Maczki-Bór S.A. oraz PMT Linie Kolejowe sp. z o.o.) podjęły decyzję o niestosowaniu przepisów ustawy dotyczących zatwierdzania cennika opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Uprawnienie to wynika z art. 35a ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym.

Zarządca może podjąć decyzję o rezygnacji z opracowania projektu cennika, albo jego części, i stosowaniu na kolejny okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów odpowiadającej mu części cennika obowiązującego w poprzednim rocznym rozkładzie jazdy pociągów. W takim przypadku zarządca informuje Prezesa UTK o swojej decyzji oraz aktualizuje regulamin sieci w zakresie cennika (art. 33 ust. 22 ustawy o transporcie kolejowym).

Prezes UTK zatwierdza projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej w terminie 90 dni od dnia jego otrzymania albo odmawia zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z obowiązującymi przepisami (art. 33 ust. 15 ustawy o transporcie kolejowym).

Wszystkie decyzje wydawane przez Prezesa UTK w sprawach stawek są publikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło: UTK
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz