Sektorkolejowy » Umowy na przewozy kolejowe węgla pomiędzy PKP CARGO S.A. a TAURON Wydobycie S.A. podpisane

Umowy na przewozy kolejowe węgla pomiędzy PKP CARGO S.A. a TAURON Wydobycie S.A. podpisane

pzez Adrian

Podpisanie umów na transport węgla

W ramach podpisanych umów przewoźnik zajmie się transportem kolejowym węgla, który został wydobyty z kopalń TAURON Wydobycie do elektrociepłowni, elektrowni Grupy TAURON oraz pozostałych odbiorców na terenie Polski. Oferty, które złożyła spółka PKP CARGO w ramach przetargu na realizację usług transportowych, były najbardziej atrakcyjne. Wartość podpisanych umów pomiędzy PKP CARGO S.A. a TAURON Wydobycie S.A. to około 107 mln zł brutto.

„Sprawny transport kolejowy paliwa węglowego z naszych trzech kopalń dla elektrowni  i elektrociepłowni to istotna składowa systemu bezpieczeństwa energetycznego, dlatego cieszymy się, że przetarg wygrał sprawdzony partner biznesowy w tym zakresie, co pozwoli na kontynuację wieloletniej współpracy”

– powiedział Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Szczegóły podpisanych umów

Okres obowiązywania podpisanych umów pomiędzy spółkami rozpoczyna się  5 lutego 2022 roku i trwa do 30 kwietnia 2023 roku.

PKP CARGO S.A. przewiezie 3,9 mln ton węgla, który zostanie wykorzystany przez:

  • jednostki wytwórcze TAURON Wytwarzanie
  • Nowe Jaworzno Grupa TAURON w Zakładzie Górniczym Sobieski
  • Zakład Górniczy Janina
  • Zakład Górniczy Brzeszcze

Około 0,5 mln ton węgla zostanie przetransportowanych do innych obiorców na terenie Polski.

„Bardzo dobrze oceniamy współpracę z Grupą Tauron, która jest jednym z kluczowych klientów PKP CARGO. Przewozy węgla to jedna ze strategicznych specjalizacji naszej spółki, z powodu której PKP CARGO jest istotnym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski”

– podkreśla Władysław Szczepkowski, p.o. prezesa zarządu PKP CARGO S.A.

Warto dodać, że do realizacji usług transportowych PKP CARGO S.A. wykorzysta standardowe wagony węglarki serii Ea i specjalistyczne wagony samowyładowcze typu Fa.

Wysokie zapotrzebowanie na produkty węglowe

Aktualnie spółka TAURON Wydobycie deklaruje znacznie wyższe zapotrzebowanie na produkty węglowe w porównaniu do poprzednich lat. Dotyczy ono klientów indywidualnych oraz dużych podmiotów gospodarczych.

Warto dodać, że wydobycie TAURON Wydobycie S.A. było o około 600 tysięcy ton większe niż w 2020 roku. Ponadto wiązało się to również z większymi przychodami ze sprzedaży. Wpłynęło to pozytywnie na wyniki tej spółki w następnych miesiącach i na jej płynność finansową.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez GUS Grupa PKP CARGO może pochwalić się przewiezieniem aż 93 mln ton ładunków w 2021 roku. Ponadto przewozy tej spółki wzrosły o 9,8% w porównaniu do roku 2020. Należy podkreślić, iż wzrost przewozów wynikał w głównej mierze z wyższego zapotrzebowania na węgiel kamienny, które było generowane głównie przez sektor energetyczny i ciepłowniczy.

Autor: Damian Malesza
Fot. Jan Bury

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz