Sektorkolejowy » Umowa w Budimeksem na przebudowę mostu w Szczecinie podpisana

Umowa w Budimeksem na przebudowę mostu w Szczecinie podpisana

pzez Damian

13 września podpisana została umowa pomiędzy wykonawcą – firma Budimex S.A. a zleceniodawcą –Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, dotycząca przebudowy mostu kolejowego nad rzeką Regalicą w szczecińskich Podjuchach. Wartość kontraktu to blisko 283 mln zł netto.

Po co przebudowywać most nad Regalicą?

Most nad Regalicą przebudowywany jest w celu zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu Odry. Stary obiekt utrudnia akcje lodołamania oraz uniemożliwia żeglugę.

Wody Polskie podkreślają, że „Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym. Po zakończeniu prac powstanie nowy, dwutorowy most kolejowy o prześwicie pionowym wynoszącym 6,20 m i szerokości szlaku żeglownego pod mostem wynoszącej 50 m, co jest istotne dla zwiększenia działań mających na celu ochronę przeciwpowodziową w Szczecinie i skuteczne prowadzenie polsko-niemieckiej akcji lodołamania”.

Jakie zadania czekają na wykonawcę?

Wybrany w przetargu wykonawca ma za zadanie m.in.: częściowe rozebranie starego mostu (trzech jego przęseł wraz z podporami), wybudowanie nowej przeprawy przez Regalicę, przebudowę stacji Szczecin Podjuchy, rozbiórkę starej infrastruktury kolejowej, budowę wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Szklanej, murów oporowych na dojazdach do mostu kolejowego na prawym brzegu rzeki, przejścia podziemnego, rozbiórkę starej nastawni i budowę nowego budynku w jej miejscu. Ponadto przebuduje przejazdy kolejowo-drogowe, oświetlenie oraz infrastrukturę drogową i wodociągową w rejonie prowadzenia prac budowlanych.

Informacja o wyborze w przetargu oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej została przekazana przez zamawiającego 24 sierpnia. Wykonawca na realizację zamówienia, polegającego na przebudowie mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu, ma 26 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy. Okres gwarancyjny na wykonanie prac to pięć lat od momentu odebrania prac, co jest planowane na koniec 2023 r.

Autor: Agata Sumara
Fot. wod.gov.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz