Sektorkolejowy » Umowa na przebudowę stacji kolejowej w Olkuszu podpisana

Umowa na przebudowę stacji kolejowej w Olkuszu podpisana

pzez Damian

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z firmą Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. za blisko 110 mln zł netto na wykonanie robót dla przebudowy olkuskiej stacji kolejowej. Finansowanie zapewniono ze środków budżetu państwa. Zakończenie prac planowane jest do końca 2025 roku.

Stacja Olkusz jest na trasie kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec. Dzięki jej przebudowie w ramach inwestycji PLK SA, pasażerowie zyskają nowe standardy w podróżach regionalnych i dalekobieżnych, m.in. w stronę Sędziszowa i Krakowa oraz Katowic.

– Inwestycje, prowadzone w ramach Krajowego Programu Kolejowego zapewniają podniesienie standardów na polskiej kolei. Lepsza dostępność, komfort obsługi pasażerów oraz krótsze, sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże, to efekty konsekwentnie realizowanych przedsięwzięć w każdym regionie, w tym w Małopolsce – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Kolejowa stacja w Olkuszu, to kolejna stacja w Małopolsce, która zmieni się korzystnie dla podróżnych. Będzie w standardzie, podobnym do innych, zmodernizowanych, a także nowych obiektów na sieci kolejowej, zapewniających lepszą dostępność do kolei i komfort obsługi wszystkich podróżnych – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na stacji Olkusz, wybudowane zostaną dwa nowe perony o długości 400 i 500 metrów. Nowe obiekty wyposażone będą w wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz oznakowanie z systemem ścieżek dotykowych dla osób niedowidzących i słabo widzących. Istotnym udogodnieniem, zwłaszcza dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się będzie przejście pod torami, wyposażone w windę. Bezkolizyjne przejście, zastąpi dotychczasową kładkę dla pieszych. Dzięki temu zwiększy się dostępność na stacji i komfort podróżowania koleją.

Ponadto, inwestycja PLK SA obejmie kompleksową przebudowę pięciu torów wraz z siecią trakcyjną oraz modernizację urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych oraz sterowania ruchem kolejowym.

Stacja w Olkuszu będzie dostosowana do nowych możliwości rozwoju kolei, m.in. w ramach CPK. W przyszłości będzie pełnić ważną rolę przesiadkowego węzła komunikacyjnego.

Źródło: PKP PLK S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz