Sektorkolejowy » Trwa VI Konferencja Naukowo-Techniczna IT&OT w transporcie szynowym

Trwa VI Konferencja Naukowo-Techniczna IT&OT w transporcie szynowym

pzez Damian

W dniach 29 – 31 stycznia 2024 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbywa się VI Edycja Konferencji Naukowo-Technicznej IT&OT w transporcie szynowym. To znamienite wydarzenie organizowane jest przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Instytut Kolejnictwa.

Tematyka Konferencji obejmie zagadnienia: budowanie wiedzy o relacji między systemami IT oraz systemami OT zarówno dla infrastruktury, jak i taboru, omówienie ryzyka dla systemów cyfrowych płynących z cyberprzestrzeni, wskazanie możliwych działań w zakresie cyberbezpieczeństwa kolei, przedyskutowanie kierunków rozwoju systemów IT oraz systemów OT w transporcie szynowym, a także interpretacyjnych systemów transmisji w relacji tor-pojazd, w tym systemów GSMR oraz FRMCS wraz z przedstawieniem planu migracji pomiędzy nimi. Organizatorzy znacząco rozszerzyli zakres merytoryczny o zagadnienia związane z wymaganiami dla przewoźników kolejowych, a co za tym idzie dostawców taboru. Ważnym elementem programu będzie także debata nad dyrektywą Parlamentu Europejskiego NIS 2 oraz prezentacja najnowszych „Wytycznych dotyczących cyberbezpieczeństwa pasażerskiego taboru kolejowego” opracowanych przez Instytut Kolejnictwa.

Do udziału w panelu zaproszono czołowych ekspertów oraz menadżerów z najważniejszych międzynarodowych organizacji branżowych jak: ERA (Agencja UE ds. Kolei), EPSE/France (Francuski Urząd d.s. Bezpieczeństwa Kolei), Alstom, Thales, Siemens Mobility, ABB, CYLUS, CISCO, CSRIT NASK, PKP SA, PKP Informatyka i inne. Ich udział z pewnością wprowadzi różnorodność perspektyw i doświadczeń, wspierając rozwój nowatorskich rozwiązań dla kolejnictwa.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz