Sektorkolejowy » Trakcja S.A. – Jerzy Pazura i Andrzej Kozera powołani do zarządu

Trakcja S.A. – Jerzy Pazura i Andrzej Kozera powołani do zarządu

pzez Damian

Zarząd spółki Trakcja S.A. poinformował, że w dniu 28 listopada 2022 roku, Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A., działając na podstawie art. 16.2 pkt 1 Statutu, podjęła uchwały o powołaniu Pana Jerzego Pazury na stanowisko Członka Zarządu Spółki i Dyrektora Finansowego oraz Pana Andrzeja Kozery na stanowisko Członka Zarządu Spółki i Dyrektora Operacyjnego.

Każdy z nowo powołanych Członków Zarządu złożył oświadczenie, że:
– nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki,
– nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej,
– nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem konkurencyjnej spółki kapitałowej,
– nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
– nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
– nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
 
załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Zarządu.

Źródło: grupatrakcja.com

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz