Sektorkolejowy » Trakcja ma term sheet ws. finansowania; PKP PLK ma objąć akcje spółki za 200 mln zł

Trakcja ma term sheet ws. finansowania; PKP PLK ma objąć akcje spółki za 200 mln zł

pzez Damian

Trakcja podpisała wstępne warunki finansowania związane z planowanym dokapitalizowaniem spółki przez PKP Polskie Linie Kolejowe – podała Trakcja w komunikacie. Inwestor zamierza objąć w spółce akcje serii E nowej emisji za kwotę 200 mln zł.

Term sheet został podpisany przez Trakcję i jej spółki zależne, PKP PLK oraz instytucje finansujące: mBank, Credit Agricole, BGK, Pekao, Agencja Rozwoju Przemysłu, Uniqua, KUKE, Credendo, PZU, Ergo Hestia, Generali.

Zgodnie z założeniami, PKP PLK zamierza objąć w Trakcji akcje serii E nowej emisji za kwotę 200 mln zł z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających, przy czym planowany termin podjęcia uchwały przez NWZ spółki przypada na 23 czerwca.

Trakcja i PKP PLK porozumiały się też co do kluczowych warunków rozstrzygnięcia sporu dotyczącego roszczeń sądowych oraz pali fundamentowych. Wstępnie ustalona kwota ugody w tym zakresie wynosi 41,75 mln zł brutto, a jej szacowany wpływ na wynik Trakcji i grupy kapitałowej wyniesie -0,8 mln zł.

Ponadto, term sheet przewiduje utrzymanie warunków dotychczasowego finansowania z perspektywą do końca 2023 roku, które obejmują: finansowanie kredytowo/pożyczkowe spółki i jej spółek zależnych przez finansujących na łączną kwotę 306,98 mln zł, linie gwarancyjne na łączną kwotę 706,57 mln zł.

Jak podano, struktura finansowania określona w term sheet jest wiążąca dla stron, pod warunkiem, że wpływ środków na rachunek bankowy spółki z tytułu dokapitalizowania nastąpi do 30 listopada 2022 roku.

„Term sheet może ulec zmianie i nie stanowi ze strony inwestora oraz finansujących gwarancji lub innej formy zapewnienia przeprowadzenia dokapitalizowania. Niemniej jednak, term sheet został zaakceptowany przez organy decyzyjne każdego finansującego, natomiast wprowadzenie term sheet uzależnione jest od zawarcia zadowalającej dokumentacji i spełnienia warunków zawieszających” – podała Trakcja.(PAP Biznes)

Trakcja dołączy do grona czterech spółek zależnych PLK, do którego należą Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. oraz Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.

Źródło: PAP Biznes
Fot. Trakcja\Facebook

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz