Sektorkolejowy » Torpol z najlepiej ocenioną ofertą na duży kontrakt na południu kraju

Torpol z najlepiej ocenioną ofertą na duży kontrakt na południu kraju

pzez Adrian

Torpol S.A. ma szansę na realizację kontraktu na linii kolejowej nr 104 Chabówka–Nowy Sącz. Wartość oferty zaproponowanej przez konsorcjum, w którym ma 70% udziałów, wynosi 963,95 mln zł brutto. Została ona najlepiej oceniona przez zamawiającego. Decydującym kryterium oceny jest cena brutto.

Zarząd spółki poinformował 27 maja, „iż w związku z zamknięciem w tym samym dniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aukcji elektronicznej przeprowadzonej w ramach przetargu nieograniczonego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka–Nowy Sącz na odc. E”, oferta złożona przez konsorcjum z udziałem emitenta w ramach aukcji elektronicznej otrzymała najwyższą ilość punktów”.

Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto (waga 100%). Cena oferty złożonej przez Torpol w ramach aukcji elektronicznej wynosi ponad 963,95 mln zł brutto (około 783,7 mln zł netto), w tym cena za realizację zakresu podstawowego 951 mln zł brutto (około 773,17 mln zł netto), cena za realizację prawa opcji nr 1 wynosi 4,45 mln zł brutto (około 3,6 mln zł netto), a cena za realizację prawa opcji nr 2 – 8,5 mln zł brutto (około 6,9 mln zł netto).

Środki inwestora przeznaczone na realizację zakresu podstawowego wynoszą około 754,8 mln zł brutto (613,7 mln zł netto).

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania obejmującego rozbiórkę, przebudowę, rozbudowę i budowę linii kolejowej nr 104 Chabówka–Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 do km 73+892 wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii nr 104 na odcinku od km 61+220 do km 73+892, wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów–Leluchów na odc. od km 87+700 do km 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz. Zadanie to część projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże–Szczyrzyc–Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka–Nowy Sącz”, o której więcej pisaliśmy TUTAJ.

Torpol od ponad 30 lat zajmuje się kompleksową modernizacją i budową infrastruktury kolejowej. Ponadto działa także m.in. w branży drogowej, zajmuje się budową sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowo-kanalizacyjnych. Zatrudnia ponad 800 osób.  

Autor: Agata Sumara
Fot. Torpol

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz