Sektorkolejowy » Świat kolejowy jest teraz połączony przez inteligentną wyszukiwarkę RAILMARKET.COM

Świat kolejowy jest teraz połączony przez inteligentną wyszukiwarkę RAILMARKET.COM

pzez Damian

RAILMARKET.com to unikalna baza danych, która szybko, łatwo i nieodpłatnie dostarcza użytkownikom wszystkich informacji o firmach aktywnych na rynku kolejowym. Baza zapewnia przegląd ponad 3000 firm w całej Europie i Azji, a ponadto łącząc stronę popytową i podażową, maksymalizuje efektywność biznesu i komunikacji dla całego rynku kolejowego.

Informacje o firmach kolejowych, ich produktach i usługach na rynku międzynarodowym są dostępne dla odwiedzających w czytelny i zrozumiały sposób w jednym miejscu za pomocą kilku kliknięć. Użytkownicy mogą łatwo i szybko skontaktować się z firmami oferującymi usługi i konkretne produkty za pomocą formularza kontaktowego, mając pewność, że zapytanie zawsze trafi do właściwej osoby.

Podmioty prezentują własną stronę profilową, na której mogą promować pełne portfolio swoich usług i produktów. Profil zawiera mapę krajów, w których firma świadczy swoje usługi wraz ze wszystkimi bieżącymi kontaktami do kluczowych działów. Duże podmioty lub grupy holdingowe mogą zaprezentować również panoramę swoich spółek zależnych.

Strony profilowe ze wszystkimi kluczowymi informacjami są ujednolicone dla wszystkich firm, dzięki czemu klient może łatwo znaleźć dowolną firmę kolejową świadczącą żądaną usługę lub produkt. W ten sposób firmy docierają do wszystkich swoich potencjalnych klientów i partnerów oraz otrzymują nowe zapytania z rynku kolejowego.

„Nasze wyjątkowe narzędzie integruje i poprawia efektywność wszystkich uczestników rynku, przyczyniając się tym samym do wzrostu ogólnej konkurencyjności branży kolejowej jako całości” – mówi Adam Fronek – współzałożyciel platformy RAILMARKET.com

RAILMARKET.com tworzy międzynarodowy zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży kolejowej. Zespół ten rozwinął odnoszącą już sukcesy platformę kolejową RAILVIS.com, która łączy w jednym miejscu wszystkich interesariuszy rynku kolejowego, umożliwiając im wyszukiwanie, dzierżawę i sprzedaż wolnych wagonów i lokomotyw w całej Europie. Platforma znacząco usprawnia procesy w transporcie kolejowym i pomaga kolei, czyli najbardziej przyjaznemu dla środowiska środkowi transportu zdobyć większy udział w ogólnej strukturze rynku przewozowego.

Kontakt dla mediów: Barbora Tamchynová, tel.: +420 736 110 600, press@railvis.com

Może Ci się spodobać

1 komentarzy

Szymek 20 kwietnia 2022 - 22:26

Bardzo ciekawy projekt, cała branża w jednym miejscu…

Odpowiedz

Zostaw komentarz