Sektorkolejowy » Straż Ochrony Kolei organizatorem spotkania na szczeblu międzynarodowym z holenderską Policją

Straż Ochrony Kolei organizatorem spotkania na szczeblu międzynarodowym z holenderską Policją

pzez Damian

W dniu 18 kwietnia, br. w Kobylanach, województwo lubelskie, odbyło się spotkanie międzynarodowe Straży Ochrony Kolei z przedstawicielami holenderskiej Policji w ramach organizacji RAILPOL. Straż Ochrony Kolei reprezentował Pan Paweł Boczek – Zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. ochrony, zaś stronę Policji holenderskiej reprezentowali Bert Westland – prezydent RAILPOL, Bertus Kleijer – attaché policji z Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie oraz Wilfred Masselink – Szef operacji RAILPOL. Tematem rozmów było bezpieczeństwo kolejowych przewozów towarowych przez wschodnią granicę Rzeczypospolitej. Organizatorem wydarzenia była Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.  

18 kwietnia, br. w Kobylanach odbyło się spotkanie międzynarodowe Straży Ochrony Kolei z przedstawicielami policji holenderskiej w ramach organizacji RAILPOL. Straż Ochrony Kolei reprezentował Pan Paweł Boczek – Zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. ochrony, zaś stronę RAILPOL Pan Bert Westland – prezydent RAILPOL, Bertus Kleijer – attaché policji z Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie, Wilfred Masselink – Szef Operacji RAILPOL oraz przedstawiciele holenderskiej Policji. W spotkaniu udział wzięli również reprezentanci Krajowej Administracji Skarbowej, polskiej Policji, Straży Granicznej, a także spółek kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., PKP Cargo S. A, PKP Cargo Terminale oraz PKP CARGOTOR.

Rozmowy rozpoczął Pan Paweł Boczek – Zastępca Komendanta Głównego SOK, nawiązując do realizowanej współpracy Straży Ochrony Kolei z RAILPOL oraz polskimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne na kolei. Odniósł się także do obecnej sytuacji na obszarze kolejowym Rzeczypospolitej przy wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej stanowiącej wschodnią flankę NATO. 

Główna  część spotkania poświęcona była zagadnieniu zapewnienia bezpieczeństwa kolejowych przewozów towarowych przez wschodnią granicę Rzeczypospolitej. Przedstawiono jak obecnie przebiega transport kolejowy przesyłek wagonowych z Białorusi, Rosji i Chin oraz w jaki sposób są one sprawdzane i zabezpieczane przez polskie służby dbające o bezpieczeństwo. Pan Adam Morawski Naczelnik wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności przedstawił działalność SOK w aspekcie współpracy z Krajową Administracją Skarbową, Policją, Strażą Graniczną na granicy polsko-białoruskiej. Podczas swojego wystąpienia przedstawił główne zadania formacji, scharakteryzował strukturę organizacyjną i jej uprawnienia, a także dane statystyczne z 2022 roku. Prezentację wzbogaciły materiały video dokumentujące działania Straży Ochrony Kolei w obszarze przeciwdziałania zjawisku nielegalnej migracji na granicy z Białorusią, jak również działania związane z konfliktem zbrojnym wywołanym agresją Rosji na Ukrainę. Przedstawiciele polskich służb zapewnili także zagranicznych gości, że wszystkie przesyłki wagonowe, które są przewożone w głąb Unii Europejskiej są poddawane szczegółowej kontroli.

Podczas otwartej dyskusji głos zabrali przedstawiciele policji holenderskiej, którzy przedstawili informacje na temat zakresu kompetencji i obowiązków organizacji RAILPOL, współpracy funkcjonariuszy policji kolejowej w całej Europie, jak również innych służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym.

Zagraniczni goście odwiedzili również terminal przeładunkowy PKP Cargo Terminale Wschodnie w Małaszewiczach i dworzec kolejowy w Terespolu. Dużym zainteresowaniem delegacji cieszyło się stoisko promujące Straż Ochrony Kolei, nowoczesny sprzęt i wyposażenie oraz Mobilne Centrum Monitoringu.

Obie strony podkreśliły istotę zorganizowanego spotkania, życząc sobie dalszej owocnej współpracy zapewniającej bezpieczeństwo na obszarze kolejowym całej Europy.

RAILPOL European association of Railway Police Force to międzynarodowe stowarzyszenie organizacji policyjnych w Europie, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w transporcie kolejowym. Celem jest wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowej w Europie, zapobieganie zagrożeniom i zagwarantowanie skuteczności działań przeciwko przestępczości transgranicznej na kolei. Zrzeszone w niej policje i straże kolejowe poszczególnych państw realizują partnerską współpracę w zakresie wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń, w celu podniesienia bezpieczeństwa w międzynarodowym transporcie kolejowym. Polska Straż Ochrony Kolei od 7 grudnia 2022 roku wstąpiła w struktury RAIPOL, jako nowy 19. przedstawiciel Unii Europejskiej, stając się pełnoprawnym członkiem organizacji. Organizacja RAILPOL zrzesza obecnie przedstawicieli 19 państw Europy (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Holandia, Polska) oraz Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady.

Źródło: SOK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz