Sektorkolejowy » Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2022 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2022 r.

pzez Damian

342,2 mln pasażerów, 248,6 mln ton przewiezionych towarów – to podstawowe wyniki przewozowe kolei w Polsce w 2022 r. Opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2022 r.” zawiera dane oraz wnioski na temat pracy kolei w ubiegłym roku. Przewoźnicy pasażerscy odnotowali rekordową w ostatniej dekadzie liczbę pasażerów, natomiast masa ładunków i transport intermodalny spadły. W sprawozdaniu jest również podsumowanie transportu kolejowego w ostatnich 20-latach.

Urząd Transportu Kolejowego opublikował „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2022 r.”, w którym podsumowane zostało funkcjonowanie całego rynku kolejowego w Polsce oraz to, jak wygląda on w kontekście rynku europejskiego. Kompleksowe opracowanie UTK zawiera dane, analizy i wnioski m.in. o przewozach pasażerskich, towarowych, infrastrukturze i taborze. W sprawozdaniu znajdują się liczne wykresy, które w klarowny sposób obrazują trendy w przewozach pasażerskich i towarowych.

„Po dwóch latach pandemii rok 2022 był czasem nowych wyzwań dla kolei i uwidocznił jej strategiczne znaczenie w sytuacjach kryzysowych. W uwarunkowaniach wojny w Ukrainie, wysokich cen paliw i inflacji, z usług kolei skorzystała rekordowa w ostatnim 20-leciu liczba pasażerów. Potencjał do wykorzystania kolei jest jeszcze znaczny, co pokazuje zestawienie danych krajowych na tle innych państw europejskich” – napisał we wstępie do sprawozdania dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Z danych UTK wynika, że kolejowe przewozy pasażerskie nie tylko odbudowały się po pandemii, ale osiągnęły najwyższe w ostatnich 20-latach wyniki i powróciły do trendu wzrostowego. Z usług kolei skorzystało w 2022 r. 342,2 mln pasażerów. W porównaniu z 2021 r. to wynik wyższy o 97,2 mln (+39,6%). W najlepszym pod względem liczby pasażerów miesiącu 2022 r. – październiku – z usług kolei skorzystała rekordowa na przestrzeni prowadzenia statystyk miesięcznych przez UTK liczba pasażerów – 32,8 mln osób. Ze sprawozdania dowiemy się także m.in., że miasto o największej wymianie pasażerskiej to Warszawa, a stacją o największej wymianie pasażerskiej – Wrocław Główny.

Także kolej towarowa osiągnęła w 2022 r. rekordowe wyniki przewozowe. W 2022 r. przewieziono 248,6 mln ton – najwięcej od 2018 r. W porównaniu z 2021 r. przewieziona masa wzrosła o 2,1%. Praca przewozowa wyniosła 62,5 mld tonokilometrów, co przełożyło się na wzrost o 11,7% rok do roku. Był to jednocześnie najwyższy wynik w historii zbierania danych o tym parametrze przez UTK. Spadły natomiast przewozy intermodalne, w których w 2022 r. przewieziono 26,2 mln ton ładunków, o 1,4% mniej niż w 2021 r.

W sprawozdaniu znalazły się także wątki związane z zatrudnieniem w sektorze kolejowym, infrastrukturą (jak np. elektryfikacja linii kolejowych), zmianami w taborze kolejowym, sprzedaży biletów, systemie ETCS, grupy towarowe czy wyniki finansowe. Z danych UTK wynika np., że zatrudnienie w sektorze przewozów pasażerskich wzrosło względem 2021 r. i osiągnęło najwyższy w ostatniej dekadzie poziom.

Tegoroczne sprawozdanie zostało wzbogacone specjalnym zestawieniem statystyk i danych obejmujących 20 lat istnienia UTK – od 2003 r. do 2022 r. Coroczne „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego” powstaje w oparciu o dane przekazywane do Urzędu Transportu Kolejowego przez podmioty rynku kolejowego i stanowi uzupełnienie oraz poszerzenie bieżących statystyk, analiz i publikacji UTK. Prezes UTK publikuje corocznie, do 31 lipca w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego za rok poprzedni. Obowiązek publikacji raportu wynika z Art. 15b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym. Prezes UTK publikuje takie raporty od 2011 r. i stanowią one cenne źródło informacji na temat rynku transportu kolejowego.

Źródło: UTK
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz