Sektorkolejowy » Spotkanie z członkami Fundacji Integracja w CEMM

Spotkanie z członkami Fundacji Integracja w CEMM

pzez Damian

Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie odwiedzili przedstawiciele Fundacji Integracja prowadzącej działania w zakresie tworzenia warunków, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością mogą uczestniczyć w życiu społecznym. Zebrani mieli okazję zapoznać się z powstającym centrum, które od tego roku przejmuje egzaminowanie kandydatów na maszynistów. W trakcie spotkania rozmawiano także o nowej akcji społecznej dotyczącej osób ze spektrum autyzmu.

Fundacja istnieje od 1994 roku, a jej podstawową działalnością są zadania związane z dostępnością dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Urząd Transportu Kolejowego od wielu lat aktywnie działa na rzecz poprawy sytuacji pasażerów z niepełnosprawnością współpracując m.in. z Fundacją. Jednym z uczestników spotkania w Centrum była jej Prezes, Ewa Pawłowska. Wśród gości był również Janek Gawroński. Szesnastolatek zafascynowany koleją i prawem, który od kilku lat działa w klubach i fundacjach będąc samorzecznikiem osób z autyzmem. Za swoją działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami został honorowany nagrodą Lodołamaczy oraz Młody Człowiek bez barier 2022.

Janek Gawroński jest wielkim fanem kolei. Dlatego w trakcie spotkania z Wiceprezesem UTK, Marcinem Trelą, zdradził, że kampanię społeczną dotyczącą osób ze spektrum autyzmu planuje przeprowadzić w pociągach. Liczy na współpracę z przewoźnikami. Urząd Transportu Kolejowego będzie wspierał te działania.

UTK aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnością. W urzędzie funkcjonuje m.in. Zespół zadaniowy ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w skład którego wchodzą przedstawiciele przewoźników oraz zarządców infrastruktury. W partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Instytutem Transportu Samochodowego realizowany jest współfinansowany ze środków europejskich projekt „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” UTK aktywnie uczestniczy również w gremiach zewnętrznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością: w Radzie Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w formacie Partnerstwa na rzecz dostępności.

CEMM- Nowoczesne Centrum Egzaminowania

Goście mieli okazję zapoznać się z największą nowością używaną podczas egzaminów – z trzema symulatorami kolejowymi, na których zwizualizowano kabiny maszynisty w tzw. elektrycznym zespole trakcyjnym, w lokomotywie oraz w lokomotywie manewrowej z polem widzenia 360o. Symulatorami można pokonać wirtualne trasy o długości ok. 7 090 km, będącymi odwzorowaniem rzeczywistych tras na polskiej sieci kolejowej. Ma to pozwolić każdemu egzaminowemu na wybranie trasy, którą poznał podczas szkoleń.

Gruntowne zmiany systemu egzaminowania kandydatów na maszynistów obowiązują od 1 stycznia 2023 r. Kursy na licencję i świadectwo maszynisty rozpoczęte po tej dacie zakończą się państwowymi egzaminami prowadzonymi przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz