Sektorkolejowy » Spotkanie ministrów ds. transportu Polski i Niemiec

Spotkanie ministrów ds. transportu Polski i Niemiec

pzez Damian

Budowa i finansowanie strategicznej infrastruktury transportowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej to główne sprawy poruszone w rozmowie ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z ministrem transportu i infrastruktury cyfrowej Niemiec Volkerem Wissingiem. Spotkanie w Berlinie odbyło się 4 lipca 2023 r.

Ministrowie ds. transportu Polski i Niemiec rozmawiali o możliwości zwiększenia finansowania inwestycji w strategiczną infrastrukturę transportową podwójnego przeznaczenia (cywilnego i militarnego) w ramach unijnego funduszu CEF „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility).

Minister Andrzej Adamczyk stwierdził, że śródokresowy przegląd perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 jest okazją, aby wzmocnić ten instrument finansowy, gdyż ramy finansowe Unii Europejskiej muszą szerzej uwzględniać środki na kluczowe inwestycje transportowe.

— Obecna sytuacja geopolityczna, agresja rosyjska na Ukrainie i nieprzewidywalność sytuacji za szeroko rozumianą wschodnią granicą Unii Europejskiej pokazała niezbicie, że niezbędne są inwestycje w infrastrukturę transportową, która będzie służyła nie tylko celom cywilnym, ale także mobilności wojskowej dla wspólnego europejskiego bezpieczeństwa. Inwestycja w te projekty jest inwestycją we wspólne bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.


W tym kontekście minister A. Adamczyk wskazał na znaczenie połączeń transportowych do i z Ukrainy oraz na osi Północ-Południe Europy, w tym aktywnie realizowany przez Polskę i inne państwa regionu drogowy szlak Via Carpatia, jego przyszły kolejowy komponent Rail Carpatia oraz ważne z perspektywy geostrategicznej korytarze transportowe Via Baltica i Rail Baltica.

— Strategiczne inwestycje powinny mieć zagwarantowany odpowiedni poziom finansowania ze środków Unii Europejskiej. Każde dodatkowe pieniądze na rozwój infrastruktury transportowej podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania w Europie Środkowej to wzmocnienie bezpieczeństwa nie tylko Polski, regionu, ale i całej Unii Europejskiej — zaznaczył minister A. Adamczyk.


Ministrowie omówili także stan toczących się negocjacji na forum Unii Europejskiej w sprawie określenia norm emisji spalin Euro 7. Wprowadzenie tej nowej normy ma na celu zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń z transportu drogowego. Projekt rozporządzenia UE w tej sprawie Komisja Europejska opublikowała w lutym br.

— Realizacja celów klimatycznych w transporcie musi uwzględniać możliwości gospodarek poszczególnych państw. Narzucanie przez UE zbyt ambitnych celów klimatycznych może powodować zwiększenie wykluczenia komunikacyjnego — stwierdził minister Andrzej Adamczyk w dyskusji dot. norm emisji spalin euro 7.

Źródło: gov.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz