Sektorkolejowy » Spory rozstrzał cenowy w ofertach na przebudowę linii pod Jarocinem

Spory rozstrzał cenowy w ofertach na przebudowę linii pod Jarocinem

pzez Adrian

16 listopada otwarte zostały oferty w przetargu na realizację prac projektowych i budowlanych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica–Chojnice na odcinku Koźmin Wlkp.–Jarocin w woj. wielkopolskim. Postępowanie dotyczy toru nr 1 na odcinku o długości około 14 km. W sumie zgłosiło się 17 wykonawców – samodzielnie lub działających w konsorcjum. Różnice cenowe w złożonych ofertach są ogromne.

Ceny, jakie potencjalni wykonawcy proponują za realizację prac, zawierają się w przedziale od blisko 56 mln zł netto do prawie 99 mln zł netto. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma PORR S.A., a najdrożej swoją pracę wycenia Infra Silesia S.A. Druga pod względem ceny jest propozycja konsorcjum utworzonego przez Przedsiębiorstwo EL-IN sp. z o.o. i Future Adventure Construction sp. z o.o. – oszacowana na niewiele ponad 57 mln zł. Zamawiający, czyli spółka PKP PLK S.A. może wydać na to zlecenie około 68 mln zł netto.

Co jest do zrobienia na odcinku Koźmin Wlkp. – Jarocin?

Wykonawca, z którym zawarta zostanie umowa, będzie odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych, opracowanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej.

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: nawierzchnię i podtorze, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, elementy oprzyrządowania sieci trakcyjnej, urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, obiekty inżynieryjne, przejścia i przejazdy. Konieczne będzie również przeprowadzenie procesu oceny zgodności podsystemów strukturalnych na każdym etapie realizacji – projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu oraz przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemu „Infrastruktura”.

Okres realizacji zamówienia to 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Jako jedyne kryterium wyboru zamawiający podaje cenę całkowitą brutto.

Autor: Agata Sumara
Fot. wikipedia.org

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz