Sektorkolejowy » Remont trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju na finiszu. Znamy datę otwarcia

Remont trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju na finiszu. Znamy datę otwarcia

pzez Adrian

Modernizacja eksploatowanej od 25 lat trasy PST dobiega końca. Zgodnie z deklaracjami władz Poznania „PeSTka” zostanie oddana do użytku 13 maja br., czyli ponad pół miesiąca przed zakładanym terminem. Wiadomość ta z pewnością ucieszy Poznaniaków, gdyż znów będą mogli korzystać z wygodnej i szybkiej komunikacji publicznej.

O trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju

Poznański Szybki Tramwaj (PST) to bezkolizyjna trasa tramwajowa o długości ponad 8 km, która od 25 lat umożliwia mieszkańcom Winograd oraz Piątkowa sprawne przemieszczanie się do centrum miasta. Przed remontem każdego dnia z usług „PeSTki” korzystało nawet 80 tys. pasażerów (830 kursów). Co ciekawe w godz. popołudniowych szczytów komunikacyjnych trasę obsługiwało aż 30% taboru szynowego MPK Poznań, który realizował w tym czasie kursy na wszystkich liniach tramwajowych. Warto przypomnieć, że linia PST została oddana do użytku pasażerów na przełomie stycznia i lutego 1997 r. będąc najnowocześniejszą trasą szybkiej komunikacji miejskiej w Polsce. W wyniku wieloletniej, intensywnej eksploatacji konieczna była jej gruntowna modernizacja. Po zakończeniu wszystkich prac przywrócone zostaną pierwotne parametry eksploatacyjne trasy. W rezultacie poznańskie tramwaje będą mogły kursować z prędkością sięgającą 70 km/h. Ponadto podróże „PeSTką” staną się bezpieczniejsze, a sama linia tramwajowa będzie mogła przez wiele kolejnych lat służyć mieszkańcom stolicy Wielkopolski. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii ograniczony zostanie także poziom hałasu.

Modernizacja „PeSTki”

Ze względu na dofinansowanie generalny remont trasy PST został podzielony na dwa odcinki:

  • ul. Roosevelta do przystanku Słowiańska – za prace odpowiedzialna jest spółka PORR S.A., zakres działań obejmuje kompleksową modernizacją torowiska tj. wymianę szyn, podkładów oraz podsypki tłuczniowej
  • od ul. Słowiańskiej do ul. Szymanowskiego – realizacją zadania zajmuje się konsorcjum NDI Energy sp. z o.o. oraz NDI S.A., które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę w przetargu przeprowadzonym przez ZTM w Poznaniu. Zakres prac obejmuje nie tylko modernizację torowiska, ale także wymianę krawędzi peronów na przystankach: Słowiańska, Solidarności, Lechicka/Poznań Plaza, Kurpińskiego oraz Szymanowskiego (remont tego odcinka uzyskał wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład)

Modernizacja „PeSTki” wiązała się z bardzo dużymi utrudnieniami dla mieszkańców miasta – to jedna z kluczowych tras komunikacyjnych w Poznaniu.

To była najtrudniejsza decyzja polityczna w całym okresie mojego urzędowania. Miałem świadomość, że to 70 tys. mieszkańców, które dziennie korzystało z tej linii. Linii, która przewozi 29% wszystkich korzystających z tramwajów. […] Najważniejsza, strategiczna linia dla Poznania” – zaznaczył Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Zdawałem sobie sprawę z utrudnień dla mieszkańców. Mieliśmy zatem do wyboru albo proces 3-letniej wymiany kawałków, odcinków, co by trwało długo i było bardzo kosztowne albo trudniejszą politycznie decyzję, którą podjąłem. Efekt jest taki, że oddajemy linię przed terminem, dzięki determinacji wykonawców” – dodał.

Wcześniej tramwaje przemierzały linię PST w ciągu 13 min, po zakończeniu wszystkich prac będzie wynosił 11 min.

O skali przedsięwzięcia, jakim był remont trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, świadczą liczby, gdyż do wykonania 7,45 km nawierzchni torowej wykorzystano:

  • ponad 11 tys. podkładów tramwajowych z zamontowanymi sprężystymi podporami podkładowymi
  • 800 ton szyn
  • ok. 27 tys. ton tłucznia

Należy podkreślić, że podczas realizacji prac wykonawcy mieli na uwadze aspekty ekonomiczne oraz proekologiczne – m.in. zebrano aż 20 tys. ton starego tłucznia, który następnie został oczyszczony i wykorzystany ponownie.

Przedterminowe zakończenie remontu trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju

Zgodnie z deklaracjami złożonymi przez Jacka Jaśkowiaka – prezydenta Poznania i Mariusza Wiśniewskiego, zastępcy prezydenta stolicy Wielkopolski, cała trasa PST zostanie ponownie otwarta 13 maja br.

13 maja wrócą tramwaje na niezwykle istotną dla północnej części miasta trasę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. To moment wyczekiwany przez 80 tysięcy mieszkańców, którzy codziennie podróżują Pestką. Im wszystkim bardzo dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość, a wykonawcy, firmie NDI za sprawną pracę i oddanie trasy poznaniakom szybciej niż to było planowane” – powiedział Jacek Jaśkowiak.

Jest to kolejna inwestycja komunikacyjna, którą udostępniamy poznaniakom i poznaniankom w tym miesiącu. Na początku kwietnia otwarta została dla tramwajów trasa przez ul. Towarową i most Uniwersytecki. W najbliższym czasie będą oddawane kolejne przebudowywane trasy, które znacząco poprawią komunikację w Poznaniu, w tym przejazd przez ul. Fredry i Mielżyńskiego oraz Św. Marcin do al. Marcinkowskiego” – dodał.

W sobotę 13 maja 2023 r. – czyli po 9 miesiącach i 13 dniach od momentu rozpoczęcia generalnej modernizacji poznańskie tramwaje znów będą kursowały po całej długości „PeSTki”.

Cieszymy się, że przed terminem oddamy do użytkowania tak ważną dla mieszkańców Poznania inwestycję. Spora część naszej załogi to poznanianki i poznaniacy, tym bardziej miło nam było pracować przy remoncie trasy PST” – podkreślał Cezary Chruściński, prezes zarządu NDI Energy, generalnego wykonawcy prac.

Za nami zasadnicze roboty torowe: montaż szyn i podkładów. Pomiędzy przystankami Słowiańska i Lechicka tory są już wyregulowane i wyprofilowane. W przyszłym tygodniu kończymy podbijanie i regulację torów od Lechickiej do Szymanowskiego. W trakcie przebudowy zdecydowaliśmy się na użycie zgarniarki tłucznia, a także wagonów kolejowych do balastowania, co umożliwiło nam szybsze wykonanie części prac. Dzięki dobrej mobilizacji zespołu oraz sprawnej współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu tramwaje wyjadą na tory prawie trzy tygodnie przed umowną datą” – dodał.

Warto przypomnieć, że fragment wyremontowanej trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju pomiędzy mostem Teatralnym a przystankiem Słowiańska również został oddany do eksploatacji przed wcześniej zakładanym terminem – w dniu 24 grudnia 2022 r.

Jak informują przedstawiciele miasta:

„wkrótce zostaną przedstawione szczegóły dotyczące linii, które wrócą na PST i przygotowywanego nowego układu komunikacyjnego obowiązującego od 13 maja”.

To nie koniec prac

Fakt, iż od 13 maja br. tramwaje wrócą na trasę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, nie jest równoznaczny z całkowitym zakończeniem prac w tym rejonie. Po wznowieniu ruchu tramwajowego na tej linii zaplanowano jeszcze roboty okołotorowe, wykończeniowe oraz porządkowe. Zgodnie z planem prace te powinny zakończyć się w czerwcu br.

Co aktualnie dzieje się na placu budowy?

Od wielu tygodnie na trasie PST można dostrzec duże zaawansowanie prac. Sfinalizowano już układanie i montaż szyn oraz podkładów. Pomiędzy przystankami Słowiańska i Lechicka/Poznań Plaza zakończono regulowanie i profilowanie torów przy użyciu podbijarki torowej. Aktualnie trwają prace związane ze szlifowaniem szyn.

Na odcinku od ul. Lechickiej do przystanku Szymanowskiego częściowo podbito torowisko. Co ciekawe do uzupełniania tłucznia wykorzystano specjalistyczne wagony kolejowe. Zastosowanie tej technologii miało kluczowe znaczenie dla realizacji inwestycji oraz umożliwiło szybsze wykonanie tego etapu prac.

Przed wszystkimi 5-cioma przystankami wykonano odcinki nawierzchni w technologii bezpodsypkowej, o łącznej długości 400 m toru pojedynczego. Taki rodzaj torowiska montowany jest do betonowej podbudowy, w taki sposób, żeby w przyszłości umożliwić montaż rozjazdów nakładkowych (jeżeli zajdzie taka potrzeba). Ponadto na peronach trwa instalowanie krawędzi peronów.

W rejonie przystanków Aleje Solidarności i Lechicka/Poznań ułożono już płyty peronowe. Do zrealizowania została regulacja i prace wykończeniowe. Aktualnie odbywa się także zabudowa płyt na przystankach Kurpińskiego oraz Szymanowskiego (od strony toru nr 1).

O modernizacji trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju pisaliśmy m.in.:

Postępy prac przy modernizacji trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju

Poznań: Trwa modernizacja trasy PST

Poznań: Dobra wiadomość dla pasażerów – Tramwaje wrócą na PST w Wigilię

Autor: Damian Malesza
Fot. poznan.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz