Sektorkolejowy » Przyszli kolejarze rozpoczęli nowy rok szkolny

Przyszli kolejarze rozpoczęli nowy rok szkolny

pzez Damian

Naukę rozpoczęli przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, kolejowi specjaliści dróg i mostów oraz elektroenergetycy transportu szynowego. Uczniowie po zakończeniu edukacji mogą pracować w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. Podczas nauki zarządca infrastruktury zapewnia praktyki zawodowe oraz stypendia. PLK współpracują z 49 szkołami średnimi, kształcącymi na kierunkach kolejowych.

Od września uczniowie 49 szkół, z którymi współpracują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., będą zdobywać wiedzę i umiejętności na kierunkach – technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik teleinformatyk. PLK zapewniają przekazywanie wiedzy i doświadczenia już na początku drogi zawodowej i zyskują dobrze przygotowanych specjalistów.

Zainteresowanie kierunkami kolejowymi systematycznie rośnie. Zwiększa się liczba szkół, które podjęły współpracę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. i otwierają kierunki związane z koleją. Na współpracę z PLK zdecydowały się w ubiegłym roku szkolnym: Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy oraz Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im ks. St. Staszica w Chełmie. W placówkach uczą się przyszli dyżurni ruchu.

Inwestycja w przyszłych profesjonalistów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestują w edukację przyszłych kolejarzy. Uczniowie mają zapewnioną praktykę zawodową u boku wykwalifikowanych pracowników. Przewidziano też doskonalenie wiedzy i umiejętności na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Spółka pomaga także szkołom w wyposażaniu pracowni i przy tworzeniu zaplecza dydaktycznego. Lekcje przedmiotów zawodowych prowadzą nauczyciele z doświadczeniem kolejowym.

Najlepszym uczniom wypłacane są comiesięczne stypendia. W bieżącym roku szkolnym PLK przygotowały stypendia dla 345 uczniów. W poprzednim roku szkolnym stypendia od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. otrzymywało w semestrze zimowym 275 uczniów, a w letnim 227.

PLK dbają o edukację młodzieży również w miesiącach wakacyjnych, organizując staże zawodowe. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy przyjął w sierpniu bieżącego roku na taki staż 5 uczniów kierunku technik budownictwa kolejowego, kształcących się w Technikum Kolejowym im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Działanie realizowane jest w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 30 transportu kolejowego”. Projekt skierowany jest do uczniów trzech kierunków: technika transportu kolejowego, technika budownictwa kolejowego, technika-elektroenergetyka transportu szynowego.

Również Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku realizował wakacyjny staż. W sierpniu przyjął 10 uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Andersa w Białymstoku na staż w ramach dofinansowanego przez UE projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – Kierunek przyszłość!”. Celem projektu jest wzmocnienie wiedzy i kompetencji zawodowych młodzieży, które są niezbędne do zdobycia zatrudnienia.

Źródło: informacja prasowa

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz