Sektorkolejowy » Przyspieszenie prac fundamentowych na budowie stacji Warszawa Zachodnia

Przyspieszenie prac fundamentowych na budowie stacji Warszawa Zachodnia

pzez Damian

W tym roku jesień zaczęła się w lipcu!. W pierwotnych planach Soletanche Polska – wykonawca zakresu fundamentowania specjalistycznego stacji Warszawa Zachodnia – miał zacząć pracę na kolejnym udostępnionym zakresie we wrześniu tego roku. Dzięki sprawnej współpracy z generalnym wykonawcą, firmą Budimex możemy przyglądać się pracy żurawi głębiących ściany szczelinowe na segmencie 7. Plac budowy znajduje się pomiędzy istniejącym wejściem do podziemi i holu kasowego dworca kolejowego, a dworcem autobusowym Warszawa Zachodnia.

Prace przeskoczyły o jeden segment – dlaczego?

Do tej pory prace realizowane były segment po segmencie. Budimex wyburzał istniejącą infrastrukturę na segmentach 1,2,3 i4 (w miejscu peronów 6,7,8 i 9 ) następnie wykonano płytę stropową i prace prowadzone były w równolegle pod ziemią jak i na powierzchni odtwarzając perony i budując zadaszenie. Następnie przyszedł czas na wyburzenie kolejnych peronów 3,4,5 usytuowanych w ramach segmentu 5. Z tych peronów obsługiwane są głównie połączenia dalekobieżne. Najbardziej newralgicznym dla mieszkańców metropolii jest drożność trakcji usytuowanej między peronami 1 i 2 która obsługuje Szybką Kolej Miejską (SKM). I Warszawską Kolej Dojazdową (WKD).Ten zakres w podziale projektowym sklasyfikowane są jako segment 6. Wykonawca zdecydował się na przyśpieszenie prac projektowo wykonawczych realizując najpierw segment 7 aby jak najdłużej utrzymać płynny ruch połączeń metropolitalnych na stacji Warszawa Zachodnia.

Co do zrealizowania jest na segmencie 7

Mamy na tym zakresie do wykonania przede wszystkim ściany szczelinowe, które pełnią tutaj rolę obudowy wykopu w trakcie trwania prac ziemnych, fundamentu konstrukcji podziemnego przejścia do hali dworcowej na poziomie -1 jak i tunelu tramwajowego na  poziomie -2. Oprócz ścian szczelinowych mamy do wykonania również poziomą przesłonę przeciwfiltracyjną, którą zrealizujemy podobnie jak na pozostałych segmentach w technologii jet – grouting. Zakończymy nasz zakres wykonaniem rozparcia przy użyciu rozpór stalowych. Tym razem podobnie jak przy realizacji prac na segmencie 1 i 2 pozostałe  będą prowadzone w wykopie otwartym – wyjaśnia Marek Wasiluk, Kierownik Projektu z ramienia Soletanche Polska

60% ścian szczelinowych na segmencie 7 jest już zrealizowanych

– Tempo prac na tym segmencie oceniam jako bardzo sprawne. Pracujemy w trybie zmianowym. Nie przeszkadzają nam utrudnienia jakie mieliśmy na przykład na segmencie 5, gdzie z obu stron placu kursowały pociągi, co utrudniało nam dostawy. Z uwagi na okres wakacyjny odbiór materiałów realizowany  sprawnie. Na pewno jest tu więcej, kolizji które musimy wziąć pod uwagę realizując nasz zakres jak na przykład tunel pieszy łączący dwa dworce kolejowy z autobusowym. Mobilizację zestawu do ścian szczelinowych zaczęliśmy pod koniec czerwca, a 6 lipca rozpoczęliśmy kopanie pierwszej sekcji. Obecnie mamy zrealizowane 60% zakresu ścian szczelinowych na udostępnionym obszarze. Zostaną do zrealizowania najbardziej newralgiczne sekcje w bliskim sąsiedztwie istniejącego wejścia do podziemia – relacjonuje Łukasz Pluta, Kierownik Robót odpowiedzialny za realizacje zakresu ścian szczelinowych.

Kiedy start prac na segmencie 6?

Aby geotechnicy mogli wejść z pracami na ten fragment najpierw musi zostać wyburzona obecna infrastruktura oraz niezbędne jest zlikwidowanie występujących kolizji ze starym przejściem podziemnym czy przyłączami technologiczno – sanitarnymi. 29 lipca rozpoczęła się rozbiórka peronów 1 i 2. Ruch pociągów SKM i WKD został przekierowany na inne stacje. Jeśli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności  planowane rozpoczęcie prac geotechnicznych na segmencie 6 nastąpi jesienią bieżącego roku. Z tym, że segment 7 będzie już wykonany  w zakresie ścian szczelinowych. To bardzo przyśpieszy realizację prac na całości obiektu. Po wykonaniu główniej produkcji na segmencie 6 i odtworzeniu stropu wraz z peronami ruch kolejowy zostanie przywrócony, a prace ziemne i żelbetowe będą wykonywane metodą podstropową, co nie będzie miało wpływu na płynność ruchu kolejowego na całości stacji.

Źródło: Informacja prasowa

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz